Adviesrecht

Bij de reorganisatie van een onderneming heeft de ondernemingsraad voornamelijk een adviserende rol. Dit, op basis van zijn adviesrecht op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit adviesrecht houdt in dat aan de ondernemingsraad advies moet worden gevraagd over de voorgenomen besluiten van de bestuurder. De volgende onderwerpen kunnen adviesplichtig zijn in geval van een reorganisatie:

 

  • Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan
  • Belangrijke inkrimping, uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden
  • Belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming
  • Verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming

 

De bestuurder is alleen verplicht om advies in te winnen bij de ondernemingsraad wanneer sprake is van een belangrijk besluit. Wat hier precies onder wordt verstaan vindt u terug in onze WOR-app.

Wat staat er in de adviesaanvraag?

In de adviesaanvraag staat het voorgenomen besluit van de bestuurder en de onderbouwing daarvan. Ook de personele gevolgen voor de werknemers moeten worden meegenomen in de adviesaanvraag. Het reorganisatieplan kan voor het opstellen van de adviesaanvraag goed worden benut. De ondernemingsraad heeft ook een informatierecht: alle informatie om de adviesaanvraag goed te kunnen beoordelen kan de ondernemingsraad opvragen. Met de ondernemingsraad kan ook een sociaal plan worden afgesproken. Daarover leest u meer in het derde blog van deze reeks.

Termijn

De ondernemingsraad moet tijdig om advies worden gevraagd. Met andere woorden: het advies van de ondernemingsraad moet nog van invloed kunnen zijn op het voorgenomen besluit. In de wet is geen specifieke termijn opgenomen waarbinnen de ondernemingsraad advies moet geven. Meestal wordt er een termijn van 6 weken aangehouden. Het is voor beide partijen aan te raden om vooraf afspraken te maken over de termijnen die worden gehanteerd.

Besluit

De bestuurder moet de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte stellen van het besluit dat zij heeft genomen (mededeling). Wanneer dit besluit afwijkt van het advies van de ondernemingsraad, moet de bestuurder motiveren waarom het advies van de ondernemingsraad niet is overgenomen. Het besluit mag in dat geval pas een maand na de schriftelijke mededeling ten uitvoer worden gelegd. Dat geeft de ondernemingsraad de gelegenheid om tegen het besluit in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer en om in de tussentijd tot een vergelijk met de bestuurder te komen.

Personeelsvertegenwoordiging

Heeft uw organisatie geen ondernemingsraad, maar wel een personeelsvertegenwoordiging? Deze kan ook een adviesrecht hebben bij een reorganisatie. Wanneer in het kader van een reorganisatie sprake is van verval van minimaal 25% van de arbeidsplaatsen, moet de personeelsvertegenwoordiging om advies worden gevraagd.

Wat als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt gepasseerd?

Bij de ontslagaanvraag bij het UWV moet worden aangegeven in hoeverre de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) om advies is gevraagd over de reorganisatie. Heeft de bestuurder dit niet gedaan? Dan wordt de ontslagaanvraag voor de betreffende werknemers door UWV geweigerd.

Verder heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer wanneer hem niet om advies is gevraagd bij een reorganisatie. Dat kan ertoe leiden dat de bestuurder het besluit niet kan uitvoeren of ongedaan moet maken.

Tips

  • Betrek de ondernemingsraad tijdig. Bijvoorbeeld door hem tijdens een overlegvergadering op de hoogte te stellen van de plannen voor een reorganisatie. Uiteraard onder strikte geheimhouding, om onrust binnen de organisatie te voorkomen.
  • Om geen tijd te verliezen, is ons advies zo veel als mogelijk informatie te delen met de ondernemingsraad, bij voorkeur bij de adviesaanvraag. Zorg dat het voorgenomen besluit goed is onderbouwd. Dat voorkomt vragen en schept vertrouwen.

Vragen?

Overweegt u een reorganisatie? En heeft u vragen over hoe dit traject moet worden ingestoken? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op!

Renée Huijsmans, advocaat Arbeid & Medezeggenschap

Sietske Bos, advocaat Arbeid & Medezeggenschap

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!