Overnames en herstructureringen

Het ondernemingsrechtteam van De Clercq heeft uitgebreide ervaring op het gebied van overnames, het opzetten van nieuwe samenwerkingen (joint ventures) en herstructureringen. Wat betreft overnames, adviseert het team zowel kopende als verkopende partijen en wordt daarbij samengewerkt met ons notariaat. De cliënten zijn zowel private equity fondsen, als ondernemingen die actief zijn in de handel of het vastgoed en (strategische) overnames of verkopen doen.

Naast de overnames heeft het team ook uitgebreide ervaring met herstructureringen van (groepen van) ondernemingen. De advisering en begeleiding daarvan omvat zowel het intern herstructureren van vermogen en deelnemingen, maar vooral ook het terugbrengen van schulden. Sommige teamleden hebben daarvoor ook de specialisatieopleiding WHOA-herstructureringsdeskundige gevolgd en zijn dus ook goed thuis in het adviseren en begeleiden van WHOA-trajecten.

Corporate en commercial litigation

Helaas ontstaan ook regelmatig geschillen tussen partijen. In dat geval kan het team u ook helpen. Zij hebben vrijwel allemaal de postdoctorale Grotius opleiding ‘Onderneming en Aansprakelijkheid’ gevolgd en zijn thuis in ieder geschil. Of het nu aansprakelijkheidskwesties zijn, of het nakomen van contracten, het team heeft de noodzakelijke ervaring en adviseert regelmatig partijen in procedures bij rechtbanken, de Ondernemingskamer of arbitrages.

Governance en compliance

Voor vrije beroepsbeoefenaren zoals advocaten, notarissen, accountants en medische zorgverleners geldt een grote hoeveelheid specifieke wet- en regelgeving die zij moeten naleven. Naast de gebruikelijke beroepsregels betreft dat onder meer de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Sanctiewet.

Compliance is een belangrijk thema dat ook steeds actueler wordt. Niet-naleving van de beroepsregels zal onder meer tot bestuurlijke sancties leiden van de toezichthouder of de gang naar de tuchtrechter.

Onze specialisten helpen uw kantoor en praktijkvoering compliant te maken. Door middel van gerichte advisering, als in-house compliance officer, door middel van het verzorgen van trainingen en indien nodig door bijstand in tuchtzaken of bestuursrechtelijke procedures.

Cases

Herstructurering van onderneming met vermogenswaarde van EUR 240 miljoen
Het adviseren en begeleiden van een groep aandeelhouders bij een herstructurering van een onderneming met een vermogenswaarde van EUR 240 miljoen. In de herstructurering zou alle vermogenswaarde verloren gaan. Door het uitwerken en afdwingen van alternatieven is een groot deel van de waarde behouden gebleven.

Bestuurdersaansprakelijkheid zorgorganisatie
Het succesvol aansprakelijk stellen van diverse statutair bestuurders van een zorgorganisatie op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij alle veroorzaakte schade is teruggehaald.

Adviseren en begeleiden bestuur grote investeringsmaatschappij
Het adviseren en begeleiden van het bestuur van een grote investeringsmaatschappij met een vermogenswaarde van EUR 300 miljoen in een herstructurering. Onderdeel daarvan betrof het bereiken van een akkoord met verschillende crediteuren en het starten van een WHOA-traject.

Begeleiden overnames binnen de verpakkingsindustrie
Het succesvol begeleiden van (tot nu toe dertien) strategische aandelen- en activatransacties voor een grote onderneming in de verpakkingsindustrie. De werkzaamheden betreffen onder meer het opstellen en beoordelen van transactiedocumentatie en het uitonderhandelen van de voorwaarden, waardoor de onderneming met haar buy and build strategie verder groeit.

Begeleiden oprichters bij verkoop luchtvrachtexpediteur
Het begeleiden van de verkoop van een luchtvrachtexpediteur met vestigingen in Nederland, China en Duitsland aan een internationaal opererende onderneming. De werkzaamheden omvatten het adviseren van de oprichters bij de transactie van hun aandelen, het opstellen en beoordelen van transactiedocumentatie en het uitonderhandelen van de transactievoorwaarden. Zie tevens het persbericht: Smart Logistics overgenomen door Tandem Global.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Het zowel bij de rechtbank als het gerechtshof succesvol bijstaan van statutair bestuurders tegen een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, ingesteld door een curator die was aangesteld in een faillissement van een vastgoedonderneming.

Adviseren en begeleiden investeringsmaatschappij in acquisitie en bouw zonneparken
Het adviseren en begeleiden/oprichten van een investeringsmaatschappij, gespecialiseerd in de acquisitie en bouw van zonneparken, zowel nationaal als internationaal. De werkzaamheden betroffen onder andere het opzetten en inrichten van de structuur en het opstellen en uitonderhandelen van de contracten.

Terughalen belegd vermogen
Het adviseren van en procederen voor participanten van een C.V. met als doel het terughalen van het belegd vermogen.

Begeleiden aankoop grote industriële onderneming
Het succesvol begeleiden van de aankoop van een grote industriële onderneming, inclusief vastgoed, waarbij tegelijkertijd een reorganisatie diende plaats te vinden en een akkoord moest worden gesloten met verschillende schuldeisers, zodat de onderneming toekomstperspectief had.

Referenties

"Voor het Rijksmuseum der Oudheden stelt het Ondernemingsrechtteam internationale contracten op voor reizende tentoonstellingen."

Wim Weijland
Directeur Rijkmuseum der Oudheden

Wij werken samen met

Museum De Lakenhal
15KM