Vennootschapsrecht en ondernemingsrecht

Wij werken graag voor ondernemers: de starter, kleine en grote nationale bedrijven en internationale. Ook assisteren wij vaak non-profitorganisaties en (semi-)publieke instellingen (woningcorporaties, zorginstellingen en scholen).

We adviseren en begeleiden onder meer op de volgende gebieden:

 

 • oprichten van rechtspersonen en personenvennootschappen
 • wijzigen en opstellen van statuten
 • herstructureringen, bedrijfsopvolging
 • overnames, juridische fusies en splitsingen
 • financiering en zekerheden
 • werknemersparticipaties

Vastgoed

We hebben al vele malen geassisteerd bij vastgoedtransacties. Daarbij adviseren wij projectontwikkelaars, overheden, woningcorporaties, windparkexploitanten, zorginstellingen en vastgoedondernemers.
Ook helpen wij particulieren bij de aan- en verkoop van een woning of bij het oversluiten van een hypotheek.

Wij kunnen u onder meer van dienst zijn bij de volgende activiteiten:

 • financiering
 • vestiging van zakelijke rechten (erfpacht- en opstalrechten, erfdienstbaarheden)
 • splitsingen in appartementsrechten
 • parkmanagement
 • koop- en turnkeyovereenkomsten
 • huurkoop
 • opzetten van fondsen
 • btw en overdrachtsbelasting
 • registratie van netwerken

Familierecht en Estate Planning

Wij adviseren over het opstellen van testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten. Tevens kunt u bij ons terecht voor advies over het doen van schenkingen en het afgeven van een verklaring van erfrecht.

Estate Planning is kortgezegd het fiscaal en juridisch optimaliseren van de overdracht van uw vermogen tijdens uw leven of bij overlijden. Estate Planning kan zowel betrekking hebben op uw ondernemingsvermogen als op uw privé vermogen, gelegen in zowel binnenland als buitenland. Wij staan u graag bij met persoonlijke begeleiding en advies. Waar nodig werken wij samen met belastingadviseurs en accountants op zoek naar de beste oplossing.

Cases

Notariële begeleiding herstructurering
Advisering en notariële begeleiding van een biotechnologische onderneming in het kader van een herstructurering van de organisatie.

Notariële begeleiding acquisitie en integratie
Advisering en notariële begeleiding van een bedrijf in de IT-sector bij de acquisitie en integratie van andere bedrijven.

Participatiestructuur
Het opzetten van een participatiestructuur voor een bedrijf dat waterstoftechnologie ontwikkelt.

Notariële begeleiding windparken
Advisering en notariële begeleiding van een onderneming die windparken ontwikkelt en exploiteert bij het vestigen van opstalrechten voor windturbines, de registratie en overdracht van netwerken en de vestiging van zekerheden daarop.

Advies vastgoedacquisitie en herontwikkeling
Het adviseren van een vastgoedonderneming bij de acquisitie en herontwikkeling van diverse locaties gelegen in heel Nederland. Wij stelden de koopovereenkomsten op en verzorgden de leveringen. Daarbij moesten soms ook splitsingen in appartementsrechten worden gewijzigd om een gewijzigd gebruik mogelijk te maken of een groter volume te kunnen realiseren.

Begeleiding herstructurering Quote 500 onderneming
Het begeleiden van een Quote 500 ondernemer bij het herstructureren van diens onderneming en het fiscaal gefaciliteerd schenken (bedrijfsopvolgingsregeling) aan de volgende generatie.