Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Privacy statement

Privacy staat bij De Clercq hoog in het vaandel. Wij informeren u graag over de informatie die wij over u verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken.

De Clercq is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). Dit houdt in dat De Clercq beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald persoon, zoals een naam, geboortedatum en adresgegevens. De Clercq is verantwoordelijk voor het in overeenstemming met de AVG verwerken van uw persoonsgegevens, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Uw persoonsgegevens

Nieuwsbrief

De Clercq verstuurt een digitale nieuwsbrief aan relaties. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven.

Ten aanzien van de nieuwsbrief verwerken wij uw e-mailadres, naam, het tijdstip waarop een nieuwsbrief wordt geopend en op welke links in de nieuwsbrief u heeft geklikt. Deze gegevens verzamelen wij zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen en op basis van ons gerechtvaardigd belang kunnen inspelen op de behoeften van de lezers van de nieuwsbrieven.

Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. In iedere nieuwsbrief is er een link opgenomen om uzelf af te melden. Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. De statistieken worden in geanonimiseerde vorm bewaard. Uw gegevens worden niet doorgestuurd naar derde partijen, behoudens partijen die ondersteuning bieden in het verwerken van de persoonsgegevens.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. Indien u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken aan De Clercq dan kunt u onze nieuwsbrief niet ontvangen.

Website

De verstrekking van uw persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. De verstrekking van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de website van De Clercq.

De Clercq gebruikt uw persoonsgegevens niet ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

  • U heeft het recht De Clercq te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens die door De Clercq worden verwerkt;
  • U heeft het recht De Clercq te verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
  • U heeft onder omstandigheden het recht De Clercq te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • U heeft onder omstandigheden het recht van De Clercq de beperking van de verwerking te verkrijgen;
  • U heeft onder omstandigheden het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
  • U heeft het recht uw toestemming in te trekken, indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft onder omstandigheden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Aanpassing

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld in het kader van aangepaste of nieuwe wet- en regelgeving. Indien de privacyverklaring wordt aangepast, wordt deze op onze website geplaatst. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van onze website, dan is de nieuwe privacyverklaring op dit gebruik van toepassing.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring dan kunt u mailen naar info@declercq.com.