IT

Dagelijks adviseert en procedeert het team op het gebied van het IT-recht, bijvoorbeeld over transacties voor clouddiensten (SaaS, PaaS, IaaS), implementatie van ERP-systemen, privacy vraagstukken of ontwikkeling van maatwerksoftware. Het team heeft ruime ervaring met de beslechting van IT-geschillen, zowel in mediation, arbitrage als voor de overheidsrechter.

Aan de leverancierskant adviseren wij IT-bedrijven, variërend van softwareontwikkelaars tot cloud service providers en van hardware-leveranciers tot managed service providers. Aan de afnemerskant zijn onze opdrachtgevers actief in diverse sectoren, met een sterke vertegenwoordiging in de zorg/gezondheidszorg, onderzoek & onderwijs en de publieke sector.

Privacy

Onze teamleden hebben postdoctorale opleidingen op het gebied van privacy gevolgd en/of zijn CISM, CIPP/E, CIPM en CIPT gecertificeerd. Zij assisteren organisaties in privacy compliancy trajecten om ervoor te zorgen dat zij tijdig voldoen aan de privacywet- en regelgeving, adviseren organisaties over samenwerkingen en het delen van data en staan organisaties bij in geval  van een datalek.

Bij de afhandeling van een datalek komt veel kijken en vereist specialistische kennis. Zo dient er zo snel mogelijk zicht te komen op de omvang van het datalek, moeten wettelijke meldplichten tijdig worden nageleefd, moet geïnventariseerd worden welke effecten het incident op contractuele afspraken met derden heeft en zal onderzocht moeten worden of en hoe de schade eventueel kan worden verhaald op derde partijen.

Cybersecurity

Het grootste risico anno 2023 voor ondernemers? Cyberdreigingen. De Clercq is expert op het gebied van het IT-recht in brede zin en heeft bijzondere expertise op het gebied van cybersecurity wet- en regelgeving.

Ook op dit laatste – steeds belangrijker – terrein helpen wij u graag vooruit. Het team staat 24/7 klaar voor ondernemers die door een cyberaanval of ander groot cyberincident zijn getroffen om hen van A tot Z te begeleiden bij de afhandeling van het incident. Daarbij is snelheid en deskundigheid vereist. Het team beschikt over een groot netwerk met forensisch cybersecurity specialisten en andere adviseurs waarmee indien nodig wordt samengewerkt.

In oktober 2024 treedt NIS2 in werking. Ontdek op de NIS2 pagina op welke manieren De Clercq u kan helpen voldoen aan de NIS2 cybersecurity vereisten.

In januari 2025 treedt DORA in werking. Ontdek op de DORA pagina hoe De Clercq u met een boardroom training hierop kan voorbereiden.

Selected cases

Lead counsel transacties clouddiensten (SaaS, PaaS, IaaS)
Lead counsel voor diverse bedrijven en internationale organisaties bij verschillende transacties van meerdere miljoenen euro’s, voor onder meer Google Cloud, Oracle Cloud, Amazon Web Services, IBM Cloud, Pega Cloud en Microsoft Azure.

Lead counsel licentiegeschillen
Lead counsel voor diverse bedrijven en internationale organisaties bij geschillen over licentievoorwaarden en eenzijdige aanpassing van license metrics, onder meer ter zake van IBM Passport Advantage en Pega Cloud.

Lead counsel transacties agile softwareontwikkeling.
Lead counsel voor diverse bedrijven en instellingen (zowel aan afnemer- als leverancierskant) over transacties voor diensten op het gebied van agile softwareontwikkeling.

Lead counsel outsourcing en migratietrajecten.
Lead counsel voor o.a. een gerenommeerde zorginstelling bij de migratie van (zorg)applicaties naar Microsoft Azure en de uitbesteding van de managed services infrastructure.

Lead counsel compliance trajecten
Lead counsel in compliance trajecten voor o.a. fintech bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en medische SaaS-leveranciers ter zake respectievelijk fintech wet- en regelgeving, privacy en security wet- en regelgeving en de Medical Devices Regulation (MDR).

DPIA’s en DTIA’s
Uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Data Transfer Impact Assessment (DTIA) voor diverse IT-leveranciers en zorgaanbieders, onder meer ter zake cameratoezicht, ingebruikname zorgapplicaties of gebruik van Amerikaanse clouddienstverleners.

Lead counsel bij ransomware en CEO-fraude
Lead counsel voor o.a. een SaaS-leverancier, technologiebedrijf en meerdere kennisinstellingen en semi-overheidsorganisaties in de nasleep van een groot cyberincident, zoals een ransomware-aanval, CEO-fraude of diefstal van bedrijfsgeheimen.

Lead counsel bodemprocedure agile project
Lead counsel voor een IT-dienstverlener in een gerechtelijke procedure over een mislukt agile softwareontwikkelingsproject, met als resultaat dat de claim van de eisende partij van meer dan een miljoen euro werd afgewezen.

Lead counsel internationale mediation ERP-implementatie
Lead counsel voor een toonaangevend Europees retailbedrijf in een internationale (mediation) procedure over een mislukte ERP-implementatie, resulterend in schadevergoeding van zowel de softwareleverancier als de implementatiepartner.

Lead counsel landmark IT-arbitragezaak
Lead counsel voor een Nederlandse overheidsorganisatie in een historische arbitragezaak over een mislukt IT-project, met als resultaat dat tientallen miljoenen euro’s werden verhaald op de IT-leverancier ten gunste van de Nederlandse belastingbetaler.

Lead counsel aanbestedingsrechtelijk kort geding IT
Lead counsel voor diverse IT-leveranciers en aanbestedende diensten in een aanbestedingsrechtelijk kort geding over de (voorgenomen) gunning van een opdracht voor de levering van hardware, software of andere IT-prestaties.

Lead counsel aanbesteding IT
Strategisch advies aan diverse aanbestedende diensten en inschrijvers over het opstellen van aanbestedingsdocumenten voor IT-prestaties respectievelijk het doen van een inschrijving, recent bijvoorbeeld ter zake de aanschaf van Microsoft licenties of de aanbesteding voor de European Digital Identity Wallet van de Europese Commissie (contractwaarde € 26 miljoen).

"We live in a world that is constantly evolving. Thanks to De Clercq, we stay ahead of the curve."

Arjo Middelveld
Managing Director

"De Clercq offers a unique combination of trademark registration and monitoring on one hand, and potential litigation over trademarks as a service on the other hand. This means we only need one service provider!"

Arjen Spierings
Legal Counsel Dutch Flower Group

De Clercq has a strong intellectual property practice. They work quickly and in an efficient manner.’

Legal 500
2024

‘Natascha van Duuren is down to earth and is easy to connect with on a personal level.’

Legal 500
2024

‘The team is driven, knowledgeable and proactive.’

Legal 500
2024

Wij werken samen met

Global Liner Agencies
Zooma
Leger des Heils
Moveshelf
Bibliotheek Rotterdam
EllesZorg groep
Naturalis
A & P
AN
Bourgonje
A2B
Advisor
Royal Flora Holland
Computerwacht
TU Delft
Futureproof group
Interpulse

Legal 500

The Legal 500 heeft zijn ranglijsten voor 2024 uitgebracht. De Clercq Advocaten Notariaat behoort tot de top op het gebied van Informatietechnologie.