De Clercq Advocaten Notariaat en Secura helpen u graag om aan deze trainingseisen te voldoen. Tijdens onze DORA Boardroom Training ontdekt u hoe u de digitale infrastructuur van uw organisatie kunt beschermen tegen cyberdreigingen. Na deze 1-daagse training is uw kennis rondom het onderwerp op niveau en ontvangt u een certificaat.

De DORA Boardroom Training is een samenwerking van De Clercq Advocaten Notariaat en Secura.

Waarom de DORA Boardroom Training volgen?

 • Voldoe aan de DORA verplichting voor bestuurders om voldoende kennis te nemen van het onderwerp.
 • Verwerf voldoende kennis en vaardigheden om securityrisico’s te kunnen identificeren.
 • Leer over basispraktijken op het gebied van cyberhygiëne.
 • Krijg inzicht in de maatregelen voor het beheer van cyberbeveilingsrisico’s die organisaties op basis van DORA minimaal moeten nemen.
 • Verwerf voldoende kennis en vaardigheden om passende en evenredige technische, operationele en organisatorische risicobeheersmaatregelen te beoordelen.
 • Doe voldoende kennis op om gevolgen van incidenten te beperken.

Voor wie?

Bent u een bestuurder die een rol heeft bij het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen die uit DORA voortvloeien? Dan is deze training ontworpen voor u. U kunt deze training samen volgen met de Chief Information Security Officer (CISO) of andere verantwoordelijken voor cybersecurity, zodat u over en weer beter inzicht krijgt in elkaars kennis en verantwoordelijkheden.

Na deze cursus bent u als bestuurder beter in staat beheersmaatregelen goed te keuren en toe te zien op de naleving. U kunt de sessie ook met het hele bestuur volgen.

Programma

9:00 uur Start

Module 1: Inleiding DORA

 • Wat is DORA?
 • Op wie is DORA van toepassing?
 • Wat betekent DORA voor organisaties en hun bestuurders?
 • Hoe kunt u als bestuurder toezien op de naleving?
 • Tijdpad van DORA
 • Verhouding DORA tot andere wet- en regelgeving

 

Module 2: Omgaan met cybersecurity risico’s

 • Cybercriminaliteit en cyberrisico’s
 • Hoe identificeert u cybersecurity risico’s?
 • Wanneer is informatiebeveiliging passend vanuit juridisch en cybersecurity oogpunt?

 

Module 3: U bent aangevallen, wat nu?

 • Incident response in de praktijk
 • Bedrijfscontinuïteit in de praktijk
 • Belang van legal bij incident response
 • Ransomware betalingen

 

Module 4: Operational resilience

 • Applicatie- en infrastructuurtests
 • Fysieke tests
 • Bedrijfscontinuïteit en disaster recovery
 • Crisismanagement

 

Module 5: Supply chain security

 • Belang van cybersecurity in de toeleveringsketen
 • Hoe borgt u cybersecurity in de keten?
 • Juridische aandachtspunten bij contractuele meldplichten en auditrechten

 

Module 6: Governance en organisatie

 • Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur.
 • Verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen.


15:15 uur Vragen

15:45 uur Afronding

16:00 Einde

Meer informatie en aanvragen

Neem voor vragen over de DORA Boardroom Training contact op met Natascha van Duuren. Direct een DORA Boardroom Training aanvragen kan via het formulier onderaan deze pagina.