Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

IT, Privacy & Cybersecurity


Thuis in de dynamische digitale wereld

De snelle opkomst van nieuwe digitale technologieën leidt keer op keer tot complexe vragen en dilemma’s. De antwoorden zijn echter steeds minder vaak te vinden in onze (verouderde) wetgeving. IT-, Privacy & Cybersecurityrecht heeft zich hierdoor inmiddels tot een cruciaal, maar complex rechtsdomein ontwikkeld. De Clercq wijst u graag de weg.

Social media, internetplatforms, interactieve televisie, apps, big data, 3D-printing, elektronisch patiëntendossier, ov-chipkaart, cloud computing, edge computing, blockchain, artificial intelligence, Internet of Things… Stuk voor stuk interessante (verzamelingen van) technologieën, die bijna even snel worden omarmd als geïntroduceerd. Al blijft dat niet zonder gevolgen.

Zo zien we een fundamentele verandering in de juridische verhoudingen tussen partijen die digitale technologie inzetten en partijen die er gebruik van maken of ermee worden geconfronteerd. Dat werpt een nieuw licht op traditionele juridische vraagstukken en vraagt om een andere invulling ervan. Zijn uw contracten met leveranciers bijvoorbeeld nog wel waterdicht? Hoe waarborgt u de continuïteit van uw onderneming bij cloud computing? Welke rechtsregels zijn van toepassing op elektronische transacties? Hoe gaat u om met de privacy van uw klanten, patiënten of (zieke) werknemers? En bij wie berusten de intellectuele eigendomsrechten op producten die zijn gemaakt door de inzet van artificial intelligence? Digitaal recht vormt in de informatiesamenleving dan ook een onmisbaar fundament voor u als ondernemer of bestuurder.

Focusgebieden

 • Opstellen, beoordelen, uitonderhandelen, aanpassen en beëindigen van ICT-contracten, zoals (agile) ontwikkelovereenkomsten, licentieovereenkomsten, verwerkersovereenkomsten en onderhoudsovereenkomsten (SLA’s);
 • Advies en juridische begeleiding bij outsourcingtrajecten;
 • Advies en procesvertegenwoordiging inzake ICT-geschillen en privacy-geschillen;
 • Begeleiden van procedures waarbij het handhaven van rechten van intellectuele eigendom centraal staan (zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten en handelsnaamrechten);
 • Implementatie van wet- en regelgeving (onder meer ter zake van databescherming, cybersecurity en de complexe regelgeving rondom eHealth en mHealth);
 • ICT-aanbestedingsprocedures;
 • Juridische aspecten van de nieuwste digitale technologieën, zoals blockchain, IoT en 3D-printing (rapid prototyping);
 • Vastleggen en beschermen van intellectuele eigendomsrechten en (her)structurering van IE-portefeuilles;
 • Contractuele en privacy-uitdagingen van cloud computing;
 • Escrow-regelingen voor het deponeren van software-broncodes;
 • Wet- en regelgeving omtrent e-commerce;
 • Pers- en reclamerecht, van onrechtmatige publicatie tot misleiding.
 • Geven van trainingen en awareness sessies op het gebied van privacywet- en regelgeving, informatiebeveiliging en intellectueel eigendomsrecht;
 • Ondersteunen bij en het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), nulmetingen, het inrichten van de privacy organisatie en het ondersteunen van de adviseurs binnen organisaties met functies in dit domein (waaronder de Functionaris voor gegevensbescherming);
 • Opstellen of reviewen van beleid en documentatie inzake informatiebeveiliging en privacy, zoals een privacybeleid, calamiteitenplan voor datalekken, privacy by design beleid, verwerkingsregister, model voor DPIA’s, procedure inzake de omgang met rechten van betrokkenen, informatiebeveiligingsbeleid, etc.;
 • Het adviseren over, opstellen van een plan en verzorgen van wettelijke meldplichten voor incidenten, waaronder datalekken.

De Clercq biedt een unieke combinatie van het deponeren en bewaken van merken enerzijds en het eventueel procederen over merken als service anderzijds. Hierdoor hebben we slechts één serviceprovider nodig.

Arjen Spierings Legal Counsel

We zitten in een wereld die constant vernieuwt. Dankzij De Clercq blijven we toch vooroplopen.

Arjo Middelveld Algemeen Directeur

Onze aanpak

Binnen de sectie IT, Privacy & Cybersecurity hebben we ons gespecialiseerd in de talrijke facetten van informatie- en communicatietechnologie. We voelen ons thuis in de dynamische digitale wereld. We volgen niet alleen de ontwikkelingen op de voet, we kijken vérder. Zo doorzien we sneller de impact van digitale innovaties op de samenleving en onderkennen we tijdig de juridische gevolgen van de toepassing en het gebruik ervan.

Door ons exclusief te focussen op het digitale domein, beschikken we over ongeëvenaarde expertise en waardevolle ervaring. We begrijpen bovendien waarmee u bezig bent. We kennen uw business en weten wat de markt én de wet van u vragen. En we kunnen u – ondernemer, producent, ontwikkelaar, licentiehouder of publieke instelling – haarfijn de weg wijzen in het labyrint van wetten en regels.

Niet voor niets is De Clercq al jarenlang de vaste sparringpartner van diverse vooraanstaande bedrijven en instellingen. Ook maken we regelmatig deel uit van projectteams van onze cliënten, bijvoorbeeld voor juridische ondersteuning bij een IT-aanbesteding of een outsourcingstraject.

De meeste juridische geschillen kunnen we voorkomen door u proactief te adviseren en te ondersteunen bij het opstellen van goede contracten en algemene voorwaarden. Ontstaat er toch een geschil, dan kan de gang naar de rechter vaak worden voorkomen door mediation of arbitrage. Komt het desondanks tot een gerechtelijke procedure? Dan kunt u uiteraard vertrouwen op onze brede proceservaring op het gebied van IT, privacy & cybersecurity.

Kennispartners

Blogs in IT, Privacy & Cybersecurity

Contactpersonen

Advocaat / Partner

Natascha van Duuren

Evenementen in IT, Privacy & Cybersecurity

The Legal 500

De Clercq Advocaten Notariaat wordt in The Legal 500 EMEA 2023 genoemd als ‘firm to watch’ in het praktijkgebied: Informatietechnologie.