Wettelijke trainingseisen

Secura en De Clercq Advocaten Notariaat helpen u graag om aan deze wettelijke trainingseisen te voldoen. Tijdens onze NIS2 Boardroom Training ontdekt u hoe u de digitale infrastructuur van uw organisatie kunt beschermen tegen cyberdreigingen. Na deze 1-daagse training voldoet u aan de opleidingsverplichting van NIS2 en ontvangt u een certificaat.

De NIS2 Boardroom Training is een samenwerking van De Clercq Advocaten Notariaat en de cybersecurity experts van Secura.

 

Waarom de NIS2 Boardroom training?

 • Voldoe aan de NIS2 verplichting voor bestuurders om een opleiding te volgen.
 • Verwerf voldoende kennis en vaardigheden om securityrisico’s te kunnen identificeren.
 • Leer over basispraktijken op het gebied van cyberhygiëne.
 • Krijg inzicht in de maatregelen voor het beheer van cyberbeveilingsrisico’s die organisaties op basis van NIS2 minimaal moeten nemen.
 • Verwerf voldoende kennis en vaardigheden om passende en evenredige technische, operationele en organisatorische risicobeheersmaatregelen te beoordelen.
 • Doe voldoende kennis op om gevolgen van incidenten te beperken.

Doelgroep: Bestuurders en CISO’s

Bent u een bestuurder die een rol heeft bij het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen die uit NIS2 voortvloeien? Dan is deze training ontworpen voor u. U kunt deze training samen volgen met de Chief Information Security Officer (CISO) of andere verantwoordelijken voor cybersecurity, zodat u over en weer beter inzicht krijgt in elkaars kennis en verantwoordelijkheden.

Na deze cursus bent u als bestuurder beter in staat beheersmaatregelen goed te keuren en toe te zien op de naleving. U kunt de sessie ook met het hele bestuur volgen.

Programma NIS2 Boardroom Training

9:00 uur Start

MODULE 1: INLEIDING NIS2

 • Wat is NIS2?
 • Op wie is NIS2 van toepassing?
 • Wat betekent NIS2 voor organisaties en hun bestuurders?
 • Tijdpad van NIS2

 

MODULE 2: GOVERNANCE

 • Bestuurdersverantwoordelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Toezicht

 

MODULE 3: CYBERSECURITY RISICO’S

 • Cybercriminaliteit en cyberrisico’s
 • Wanneer is informatiebeveiliging passend vanuit juridisch en cybersecurity oogpunt?

 

MODULE 4: TOELEVERINGSKETENS

 • Belang van cybersecurity in de toeleveringsketen
 • Hoe borgt u cybersecurity in de keten?
 • Omgaan met contractuele meldplichten en auditrechten

 

MODULE 5: RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN

 • Meldplicht significante incidenten
 • Tijdpad
 • Belang van legal bij incidenten
 • Nut en noodzaak cybersecurityverzekeringen

 

MODULE 6: EUROPESE CERTIFICERINGSREGELINGEN

In deze afsluitende module bespreken we verschillende Europese certificeringsregelingen en wat deze betekenen voor uw organisatie.

 

15:15 uur Vragen

15:45 uur Afronding

16:00 Einde

Details

Locatie:

In company training

 

Prijs:

€5.800 ex. BTW voor het volledige programma, met maximaal 10 deelnemers

 

Meer informatie en aanvragen:

Heeft u interesse in de NIS2 Boardroom Training? Bel ons dan of neem contact met ons op via het contactformulier.