Opleiding en carrière

Sacha startte na zijn rechtenstudie in Leiden in 2005 als advocaat binnen de sectie Ondernemingsrecht van De Clercq. De eerste jaren deed hij veel ervaring op in de brede ondernemingsrechtelijke praktijk. Na het afronden van een postdoc opleiding aan de Grotius Academie in 2010 besloot hij zich verder te specialiseren op het gebied van procederen en andere vormen van geschilbeslechting, zoals arbitrage. Inmiddels is Sacha partner van de sectie Ondernemingsrecht en bestaat zijn praktijk voornamelijk uit het adequaat oplossen van geschillen en het voeren van procedures.

De dagelijkse praktijk

“Ik heb veel ervaring met het adviseren en bijstaan van partijen in aansprakelijkheidskwesties, procedures en andere geschillen. Als advocaat heb ik me met name gespecialiseerd op het gebied van corporate litigation, met een focus op bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, geschillen tussen aandeelhouders en geschillen tussen bedrijven onderling. Daarnaast kan ik u als bestuurder of ondernemer adviseren over het voorkomen van geschillen en aansprakelijkheid en over het dusdanig inrichten van de corporate governance dat ook het toezicht adequaat werkt.”

Nevenactiviteiten

  • Lid Commissie Burgerlijk Procesrecht van de Haagse Orde van Advocaten
  • Lid Vereniging Corporate Litigation
  • Lid Vereniging Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Rechtsgebiedenregister

Sacha Krekel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Ondernemingsrecht

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.