Wat is de WHOA?

In eerdere blogs is al ingegaan op de WHOA. Kort samengevat, biedt de WHOA de mogelijkheid aan ondernemingen met een grote schuldenlast, die in de kern nog levensvatbaar zijn, om hun schulden te herstructureren. Daartoe zal de onderneming een WHOA-akkoord opstellen en deze aan haar crediteuren aanbieden. De crediteuren worden ingedeeld in verschillende klassen en stemmen vervolgens per klasse over het akkoord. Als één klasse instemt met het akkoord dan kan het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechtbank. De rechtbank kan het akkoord goedkeuren (‘homologeren’), waardoor alle crediteuren – ook crediteuren die tegen het akkoord hebben gestemd – aan het akkoord gebonden zijn.

Waar op te letten?

Crediteuren die een WHOA-akkoord van een debiteur krijgen aangeboden, moeten dus bepalen of zij daar wel of niet mee zullen instemmen. Daarbij zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten:

 

  • Klassenindeling. De debiteur deelt de crediteuren in per klasse, op basis van hun (vergelijkbare) rechten en positie. Per klasse kan een andere regeling worden aangeboden en vindt de stemming over het akkoord plaats. Het kan dan ook voordelig zijn voor een crediteur om in een andere klasse te worden ingedeeld.
  • Informatieverplichtingen. De debiteur moet alle benodigde informatie ter beschikking stellen aan haar crediteuren, zodat deze hun positie kunnen bepalen en het WHOA-akkoord kunnen beoordelen.
  • Positie MKB-ondernemers. Een debiteur is verplicht om haar MKB-crediteuren minimaal 20% van hun vordering aan te bieden als onderdeel van het akkoord, tenzij een zwaarwegende bestaat om dat niet te doen.
  • Wijzigen lopende overeenkomst. De WHOA biedt ook de mogelijkheid om lopende overeenkomsten, bijvoorbeeld huurovereenkomsten, te wijzigen of te beëindigen. Dat mag alleen als de contractspartij instemt met de wijziging of schadevergoeding ontvangt.
  • Beter af in faillissement. Een belangrijke vraag bij ieder WHOA-akkoord is wat de positie van een crediteur in faillissement is. Een crediteur mag niet slechter af zijn in het WHOA-akkoord dan in een faillissement.
  • Verzoek tot afwijzing. Wanneer één klasse instemt met het akkoord kan het ter goedkeuring aan de rechtbank worden voorgelegd. Crediteuren die niet hebben ingestemd met het akkoord en wensen dat het verzoek wordt afgewezen, kunnen daartoe een verzoek doen bij de rechtbank.

 

Het is dus van belang als crediteur een WHOA-akkoord kritisch te beoordelen. Heeft u een WHOA-akkoord aangeboden gekregen van een debiteur? Neem dan contact op met Sacha Krekel of Tim de Vries.