Beroep aantekenen/uitstel aanvragen

Allereerst kunt u natuurlijk in beroep gaan bij de Belastingdienst of een verzoek doen voor aanpassing van de betalingsregeling. Wat betreft dat laatste, is het nog maar de vraag of dat mogelijk is omdat vanuit de politiek duidelijk is gemaakt dat verder uitstel voor ondernemers die teveel achterlopen niet meer mogelijk mag zijn. In ieder geval zal de achterstand ingelopen moeten worden, wat ook al een probleem kan zijn. Met deze maatregelen wordt dus – als betaling al mogelijk is – slechts tijd ‘gekocht’ en wordt niet naar een structurele oplossing toe gewerkt.

WHOA

Als u voorziet dat op geen enkele manier meer aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan, kan een WHOA-procedure wellicht uitkomst bieden en zelfs een faillissement van uw onderneming voorkomen. In een WHOA-procedure wordt getracht om met schuldeisers tot een akkoord te komen waarbij een deel van de schulden wordt voldaan en schuldeisers dus ook van een deel van hun schuld afstand doen. De rechtbank kan dit akkoord bevestigen zonder dat alle schuldeisers met het akkoord instemmen, waarmee ook dwarsliggende crediteuren dus aan het akkoord gebonden kunnen worden. De WHOA kan worden ingezet voor zowel ondernemingen die nog levensvatbaar zijn als ondernemingen zonder toekomstperspectief.

Heeft u vragen over het bovenstaande of denkt u na over het starten van een WHOA-procedure? Neem dan contact op met Sacha Krekel of Tim de Vries.