Wat kunt u doen?

Als u in staat bent om voor 29 augustus 2023 uw achterstand in te lopen, wordt de betalingsregeling niet ingetrokken. In dat geval kunt u ook voor 29 augustus 2023 nog een verzoek doen om aanpassing van de betalingsregeling. Daarnaast kunt u in beroep gaan bij de Belastingdienst en aangeven dat u het niet eens bent met de intrekking van de betalingsregeling. De tijd om deze maatregelen te nemen begint wel te dringen. Als u niet binnen enkele dagen actie onderneemt, moet u de gehele belastingschuld die onder het bijzonder uitstel valt in één keer betalen. Voor ondernemers die nog meer belastingschulden hebben, bieden deze maatregelen bovendien geen structurele oplossing. Uiteindelijk zullen alle achterstanden ingelopen moeten worden.

WHOA

Als u voorziet dat u op geen enkele manier meer aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, dan kan een WHOA-procedure wellicht uitkomst bieden en zelfs een faillissement van uw onderneming voorkomen. In een WHOA-procedure wordt getracht om met schuldeisers tot een akkoord te komen waarbij een deel van de schulden wordt voldaan en schuldeisers dus ook van een deel van hun schuld afstand doen. Ook belastingschulden kunnen via de WHOA gesaneerd worden. De rechtbank kan dit akkoord bevestigen zonder dat alle schuldeisers met het akkoord instemmen, waarmee ook dwarsliggende crediteuren dus aan het akkoord gebonden kunnen worden. De WHOA kan worden ingezet voor zowel ondernemingen die nog levensvatbaar zijn als ondernemingen zonder toekomstperspectief.

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande of denkt u na over het starten van een WHOA-procedure? Neem dan contact op met Sacha Krekel of Tim de Vries.