Opleiding

Renée studeerde Rechten aan de Universiteit Maastricht, waar ze Civiel recht als afstudeerrichting koos.

Carrière

Tijdens haar studie was ze als vrijwilligster actief bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Maastricht. Sinds 2009 werkt Renée als advocaat en juridisch adviseur, in 2015 kwam ze met de nodige praktijkervaring het team van De Clercq versterken. Binnen het arbeidsrecht heeft Renée zich gespecialiseerd op diverse deelgebieden, zoals medezeggenschap, reorganisaties en individueel  en collectief ontslag. In 2015 rondde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht af.

De dagelijkse praktijk

“Binnen de sectie Arbeid, Medezeggenschap & Mediation, leg ik me voornamelijk toe op het individuele en collectieve ontslagrecht. Daarnaast kan ik u uitstekend adviseren over zaken in relatie tot arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren en de arbeidsrechtelijke aspecten rondom reorganisaties. Ik heb veel ervaring met advisering binnen het onderwijs en de overheid en sta regelmatig ondernemingsraden en bestuurders bij in medezeggenschapsrechtelijke kwesties.”

Nevenactiviteiten

• Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
• Lid VVA (Vereniging voor Arbeidsrecht)
• Lid VvO (Vereniging voor Onderwijsrecht)
• Lid ZaanLinQ (vrouwennetwerk Zaanstreek)
• Lid Raad van Toezicht Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (portefeuille HR)
• Bestuurslid Stichting Vrienden van het ZMC (secretaris)

Publicaties

Juni 2021 – “Thuiswerken en werkgeversaansprakelijkheid: voorkomen is beter dan genezen.” Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk

December 2016 – “Wijziging van de Arbowet – Loonzaken”

Februari 2016 – Relevante wetswijzigingen voor de OR – OR Up-to-date

December 2012 – Arbeidsvoorwaarden gaan op de schop – HR Rendement

Rechtsgebiedenregister

Renée Huijsmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

• Arbeidsrecht

 

Houdt zich ook bezig met:

 

  • Collectief ontslag
  • Medezeggenschap
  • Onderwijsrecht

 

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.