Opleiding

Sietske heeft zowel haar bachelor als haar master aan de Universiteit van Leiden gevolgd. In 2021 voltooide zij haar master Arbeidsrecht. Zij studeerde af op het onderwerp werkgeversaansprakelijkheid in het kader van werknemers met een burn-out.

Carrière

Naast haar studie is Sietske werkzaam geweest als buitengriffier bij de Rechtbank Den Haag. Ook is zij als vrijwilliger werkzaam geweest bij De Leidse Rechtswinkel. Daar gaf zij gratis juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht aan de inwoners van Leiden die weinig te besteden hebben. Daarnaast heeft Sietske stages gelopen bij meerdere advocatenkantoren, waaronder De Clercq. Sinds 2021 is Sietske verbonden aan De Clercq.

De dagelijkse praktijk

Binnen het arbeidsrecht houdt Sietske zich met name bezig met HR-gerelateerde zaken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om ontslag (op staande voet), grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, reorganisaties of arbeidsongeschiktheid. Sietske denkt graag in praktische oplossingen waarmee de cliënt weer verder kan. Dat maakt haar ook een fijne sparringpartner voor HR-adviseurs.

Selected cases

Ontslag op staande voet
Het adviseren en begeleiden van werkgevers in de aanpak en afwikkeling van een ontslag op staande voet en het procederen hierover.

Begeleiding re-integratietraject:
Het begeleiden van werkgevers in re-integratietraject, om er enerzijds voor te zorgen dat aan alle verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan en een loonsanctie wordt voorkomen en anderzijds om werknemers zo snel als mogelijk is weer onderdeel van het arbeidsproces te laten zijn.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Het adviseren van werkgevers over hoe grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer kan worden voorkomen en welke stappen er moeten worden gezet wanneer een werkgever een (anonieme) melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer heeft ontvangen.

Reorganisatie
Het begeleiden van werkgevers bij het gehele reorganisatietraject, waaronder het opstellen van de adviesaanvraag voor de ondernemingsraad.

Publicaties

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
  • Lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten