Opleiding en Carrière

Thomas heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid met de afstudeerrichting Law, Entrepreneurship & Management aan de Universiteit Leiden behaald. Tijdens zijn bachelor raakte hij, door het volgen van arbeidsrechtelijke keuzevakken, geïnteresseerd in het arbeidsrecht. In 2023 behaalde hij zijn master Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn studie is Thomas actief geweest bij de Leidse arbeidsrechtelijke studievereniging Sine Labore Nihil waarvoor hij commissiewerkzaamheden heeft gedaan, zoals het organiseren van het jaarlijkse arbeidsrechtcongres. Dankzij een succesvol verlopen stage bij het team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation is Thomas, na het behalen van zijn master, in dienst getreden bij De Clercq en zal hij in 2024 beginnen met de Beroepsopleiding Advocaten.

Dagelijkse praktijk

“Mijn dagelijkse praktijk bestaat uit een combinatie van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hieronder vallen vraagstukken over ontslag, reorganisaties en herstructureringen, concurrentiebedingen, cao’s en verlof. Ook houd ik mij regelmatig bezig met het opstellen en aanpassen van (model)arbeidsovereenkomsten en klachtenregelingen. Daarnaast begeleid ik ondernemingsraden en bestuurders bij medezeggenschapstrajecten met betrekking tot het advies- en instemmingsrecht en geef ik advies en begeleiding bij de oprichting van ondernemingsraden. Door mijn brede praktijk is elke werkdag anders en haal ik veel plezier uit mijn werk.”