Terug naar drie clusters

De minister wil het verlofstelsel terugbrengen naar drie regelingen in de vorm van clusters. Zij worden simpeler en waar nodig samengevoegd. Het gaat in de nieuwe situatie om de volgende clusters:

 

  1. Zorg voor kinderen: De verlofregelingen die je kunt inzetten voor de geboorte van en de zorg voor jonge kinderen. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de zorgverantwoordelijkheden tussen ouders eerlijker wordt verdeeld en economische zelfstandigheid gestimuleerd wordt.
  2. Zorg voor naasten: Het huidige kort- en langdurend zorgverlof worden samengevoegd. Dit moet de combinatie van werk en mantelzorg verbeteren. Dat is goed voor de arbeidsparticipatie. De minister verwacht dat steeds meer mensen hiermee te maken zullen hebben al gevolg van de vergrijzing.
  3. Persoonlijke situaties: Denk aan calamiteiten- en kort verzuimverlof. Dit verlof is bedoeld voor een werknemer die door onvoorziene of zeer bijzondere omstandigheden een korte periode niet kan werken. Het gaat om maatwerk. Werkgever en werknemer maken hier dus afspraken over in een concrete situatie.

 

Binnen de categorieën ‘zorg voor kinderen’ en ‘zorg voor naasten’ worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Regelingen worden samengevoegd, uitgebreid of versimpeld.

Beter systeem

De regels worden makkelijker. Voor werkgevers wordt het verlofstelsel overzichtelijker en makkelijker uitvoerbaar, hopelijk ook met minder administratieve lasten.

En nu?

De brief ligt nu bij de Tweede Kamer. Minister Van Gennip kijkt inmiddels verder naar de vereenvoudigingsmogelijkheden. Of er daadwerkelijke wijzigingen gaan komen is aan een nieuw kabinet.

Vragen?

Heeft u vragen over verlof of verlofregelingen? Neem dan contact op met één van onze specialisten van team Arbeid en Medezeggenschap.

Dank aan Imke Wildschut (student-stagiaire) voor haar waardevolle bijdrage aan deze blog.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!