Opleiding

Jaouad heeft rechten gestudeerd aan de universiteit Leiden en heeft in 2014 de master Civiel recht afgerond. Aan de Graduate Institute of International and Development Studies in Genève heeft hij de LL.M. Public International Law in 2015 Cum Laude afgerond. In 2023 heeft Jaouad de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht Cum Laude afgerond.

Carrière

Jaouad is advocaat sinds september 2015. Hij startte zijn carrière als advocaat arbeidsrecht bij Loyens & Loeff. Sinds september 2021 is hij werkzaam bij De Clercq.

Dagelijkse praktijk

Jaouad adviseert en procedeert voor grote (internationale) bedrijven over arbeidsrechtelijke vraagstukken, waaronder collectief en individueel ontslag, reorganisaties, fusies, overgang van onderneming, arbeidsvoorwaarden en arbeidsongeschiktheid. Jaouad is een specialist op het gebied van flexibele arbeid en grensoverschrijdende arbeid. Hij werkt regelmatig samen met buitenlandse advocaten als de zaak dat vereist. Kennisdelen is een belangrijk onderdeel van z’n praktijk: waaronder het uitdiepen van juridische vraagstukken voor wetenschappelijke tijdschriften en het geven van lezingen bij onderwijsinstellingen en diverse (internationale) netwerken.

Selected cases

Begeleiding bij Europese herstructurering
Advies en begeleiding bij een Europese herstructurering die tot een reorganisatie in verschillende Europese landen heeft geleid, waarbij is samengewerkt met verschillende Europese advocaten.

Inrichting remote werken
Advisering over de inrichting en juridische implicaties van langdurig remote werken vanuit verschillende Europese landen, al dan niet als zelfstandige, waarbij met meerdere buitenlandse advocaten en fiscalisten is samengewerkt.

Begeleiding bij reorganisatie
Advies en begeleiding bij een reorganisatie waarbij op collectief niveau met de ondernemingsraad en vakbonden is onderhandeld over een sociaal plan en op individueel niveau de werkgever is begeleid bij de onderhandelingen met individuele werknemers.

Europese overgang van onderneming
Begeleiding bij een adviestraject en verdere stappen in het kader van een grensoverschrijdende overgang van onderneming waarbij meerdere buitenlandse advocaten zijn betrokken.

Advisering grootschalige reorganisatie binnen de overheid
Adviestraject met de ondernemingsraad bij een ingrijpende organisatie brede reorganisatie inclusief de implementatie.

Procederen over positie vakbonden bij arbeidsvoorwaarden
De ondernemer heeft ons gevraagd te procederen over instandhouding van de eigen arbeidsvoorwaarden, zonder verplicht overleg met de vakbonden.

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)
  • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA)
  • Lid van de European Employment Lawyers Association (EELA)

Publicaties

September 2023 – “Het concurrentiebeding: einde in zicht of brandt er nog licht?” Bedrijfsjuridische berichten 2023/45

Mei 2023 – “Het arrest van de Hoge Raad inzake Deliveroo: iets om bezorgd over te zijn?” Bedrijfsjuridische berichten 2023/20

April 2022 – “Het arbeidsrechtelijk lot van de platformwerker in 2021: een overzicht” Bedrijfsjuridische berichten 2022/40

Oktober 2021 – “Het arbeidsrechtelijk lot van de Uberchauffeur: een rit naar de arbeidsovereenkomst?” Bedrijfsjuridische berichten 2021/96

April 2021 – “Deliveroo in hoger beroep: nieuwe ronde nieuwe kansen” Bedrijfsjuridische berichten 2021/49

Januari 2021 – “De kwalificatie van de arbeidsovereenkomst: de rol van de partijbedoeling na het arrest X/Amsterdam” Bedrijfsjuridische berichten 2021/2

November 2020 – “Het arbeidsrechtelijk lot van de platformwerker na Deliveroo (1): een overzicht” Bedrijfsjuridische berichten 2020/97

Oktober 2019 – “Het studiekostenbeding: kwestie van ‘het kan vriezen het kan dooien’?” ArbeidsRecht 2019/40

November 2018 – “Het arbeidsrechtelijk lot van de platformwerker van Deliveroo: een terechte uitkomst?” Bedrijfsjuridische berichten 2018/75

November 2012 – “De nieuwe vakantieregeling: nog niet alle vragen beantwoord” ArbeidsRecht 2012/48

Rechtsgebiedenregister

Jaouad Seghrouchni heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Arbeidsrecht

 

Houdt zich ook bezig met:

 

  • Collectief ontslag
  • Internationaal arbeidsrecht
  • Medezeggenschap

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.