De voorgestelde wijzigingen

Dit wetsvoorstel bevat een aantal aanvullende vereisten voor een geldig concurrentiebeding (waaronder ook een relatiebeding wordt verstaan):

1. Een maximale duur van 12 maanden.

  • Dit geldt voor een concurrentiebeding overeengekomen na inwerkingtreding.

 

2. Het concurrentiebeding moet een geografische reikwijdte bevatten.

  • Dit geldt voor een concurrentiebeding overeengekomen na inwerkingtreding.

 

3. Verplichte schriftelijke motivering bij het concurrentiebeding, waaruit blijkt dat vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen de werkgever het concurrentiebeding noodzakelijk vindt.

  • Dit geldt voor een concurrentiebeding overeengekomen na inwerkingtreding.
  • Dit vereiste is momenteel alleen op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van toepassing en geldt na inwerkingtreding ook voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

 

4. Bij het inroepen van het concurrentiebeding moet de werkgever de werknemer hierover tijdig schriftelijk informeren. Onder tijdig wordt verstaan: een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, dan wel:

  • bij een opzegging door werkgever (anders dan wegens een dringende reden): de uiterlijke datum van opzegging;
  • bij een opzegging wegens dringende redenen (ontslag op staande voet): uiterlijk twee weken na datum opzegging; en
  • bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter: uiterlijk twee weken na datum uitspraak.
  • Deze plicht geldt ook voor concurrentiebedingen overeengekomen voor datum inwerkingtreding.

 

5. Voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen na einde dienstverband dient de werkgever de werknemer 50% van het maandloon te betalen.

  • Deze plicht geldt ook voor concurrentiebedingen overeengekomen voor datum inwerkingtreding.
  • Dit geldt niet wanneer de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. Datzelfde geldt als de werknemer het concurrentiebeding schending.

Mogelijk wettelijk inkomensgrens?

Op 13 februari 2024 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin een minimuminkomen is opgenomen voor een geldig concurrentiebeding. Dit betreft een minimuminkomen van anderhalf keer het modaal salaris (EUR 66.000 bruto) uitgaande van een fulltime dienstverband.

De inhoud van deze motie is in het huidige wetsvoorstel niet meegenomen maar kan mogelijk later worden toegevoegd.

En nu?

Middels internetconsultatie krijgt eenieder de mogelijkheid om op dit wetsvoorstel te reageren. Dit kan hier.  Reageren kan tot 15 april 2024.

Vragen?

Heeft u vragen over het opnemen of het inroepen van een concurrentiebeding? Neem dan contact op met Jaouad Seghrouchni, advocaat Arbeid & Medezeggenschap.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!