De voorgestelde wijzigingen

De minister bereidt een wetsvoorstel voor waarin het volgende wordt opgenomen:

 

(1) De duur van het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd.

 

(2) Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, alsmede specifiek en gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

 

(3) De werkgever moet het zwaarwichtig bedrijfsbelang voor het aangaan van  het concurrentiebeding motiveren. Deze verplichting geldt momenteel alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, maar zal dan ook gaan gelden bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

(4) Als een werkgever een werknemer na het einde van het dienstverband aan het concurrentiebeding houdt, dient de werkgever werknemer een vergoeding te betalen. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris.

 

De brief van minister Van Gennip is hier te raadplegen.

Motie

Op 13 februari 2024 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het concurrentiebeding nog verder aan banden te leggen. De inhoud van de motie: het opnemen van een wettelijke inkomensgrens om een gelding concurrentiebeding overeen te kunnen komen.

Is het inkomen van de werknemer lager dan anderhalf keer het modaal salaris (totaal: EUR 66.000) uitgaande van een fulltime dienstverband? Dan is een concurrentiebeding niet meer mogelijk.

En nu?

Van Gennip zal het wetsvoorstel naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 ter internetconsultatie voorleggen. We houden u op de hoogte!

Vragen?

Heeft u vragen over het opnemen of het inroepen van een concurrentiebeding? Neem dan contact op met Jaouad Seghrouchni, advocaat Arbeid & Medezeggenschap.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!