Opleiding

Na het Stedelijk Gymnasium Leiden studeerde Ernst Civiel Recht aan de Universiteit Leiden en klassiek trompet bij de hoofdvakdocent trompet van het  Haags Conservatorium.

Carrière

In 1983 werd hij advocaat naast onze naamgever Paul de Clercq en in 1987 vormde hij met hem de maatschap De Clercq en Van Win Advocaten. In 1996 werd hij geregistreerd en gecertificeerd zakelijk mediator. Hij is een van de initiatiefnemers en ook docent geweest van de specialisatie opleiding Grotius Arbeidsrecht. Hij is docent gedragsrecht bij de Beroepsopleiding van advocaten. In 2006  trad hij als zogeheten Leids Deken toe tot de Raad van Toezicht in Den Haag. In 2009 werd hij gekozen tot Haags Deken een toezichthoudende en bestuurlijke functie die hij tot 2012 heeft vervuld. Hij was lid van de commissie herijking van de gedragsregels van advocaten.  Hij vervult bestuurlijke en toezichthoudende functies in de wereld van de kunst, musea en de zorg.

Dagelijkse praktijk

Bestuurders en toezichthouders vraagstukken en geschillen; Boardroom adviezen bij  complexe organisatieveranderingen. Conflicten in maatschappen en op gedragsrechtelijk en tuchtrechtelijk terreinen, Arbeids- en medezeggenschapsrechtelijke vraagstukken ook in de kunstwereld. Adviezen over Gedragscodes en ethische kwesties.

Selected cases

De fusie van Musea en orkesten
Adviezen over de  arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke aspecten van beoogde fusies en het tot stand brengen daarvan.

Arbitrage over de nakoming van een uitvoeringsovereenkomst van een pensioenfonds en over een geschil van een Internationaal vennoot van een van de big four accountants met zijn kantoor.

Begeleiding en afwikkeling van het ontslag van een bestuurder/aandeelhouder van een snel gegroeide start up

Onderhandeling en aankoop van een van de oudste Rembrandts voor Museum de Lakenhal in Leiden.

Arbeidsrechtelijke begeleiding van professionele muzikanten

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter Ronald McDonaldhuis Leiden.
 • Voorzitter van de Nederlandse Contribuanten RMcD : beheer enkele miljoenen voor Huizen in heel Nederland
 • Lid van de compliance commissie van Kinderfonds RmcD met Constantijn de Voogt van de Brauw mbt. Amerika dossier
 • Voorzitter New Dutch Academy ( internationaal barok orkest)
 • Lid Raad van Advies Leidse Rechtswinkel met Prof. A.G. Castermans en Prof. Margreet Ahsmann
 • Bestuurslid van De NIeuwe Leidsche Club
 • Voorzitter van de Gedragscode commissie SRA en NVvA
 • Lid van de commissie OOGH van de SRA ( De juristenclub met ombudsvrouw en bestuur)
 • Lid van het ambassadeursnetwerk van de Gemeente Leiden
 • Erelid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • Lid van het Genootschap Oud Dekens Den Haag
 • Lid van Genootschap Oud Dekens Landelijk
 • Docent Beroepsopleiding Dialoque Woudschoten introductie en landelijk ethiek 2, 3 en 4.
 • Lid van de VAAN, VHA en NMV, Platform Business Mediation ( beroepsopleidingen)
 • Lid van Rijnlands Ondernemers Initiatief (ROI) oud NCD , onder meer Remco van der Molen Kuipers
 • Lid van Sleutelgenootschap rond Menno Smitsloo, onder meer Eugene van den Berg en Bas van Dijk
 • Mecenaat Lakenhal
 • Bestuurder Hugo van Win Glasfonds onder Prins Bernard Cultuurfonds
 • Lid en gastspreker Stichting Na de Oorlog

Publicaties

Maart 2021 – “De onbehoorlijke praktijkuitoefening en de deontologie in Nederland” Todays Lawyer

September 2018 – “Duurzame inzetbaarheid – welke rol kan de OR spelen?” OR Magazine

November 2016 – “Rechten van de OR (in drie delen verschenen)” (co-auteur)

Oktober 2013 – “Mediator en advocaat: vrijheid en onafhankelijkheid” Tijdschrift Conflicthantering

November 2011 – “Modern toezicht of Kafka” Jubileumbundel de Jonge Balie

“Zakboek Arbeidsrecht” Kluwer (co-auteur)

“Medezeggenschapsrecht Basic” De Clercq (co-auteur)

“Medezeggenschap, een praktische handleiding” (co-auteur)

“Een praktische schets van het nieuwe ontslagrecht : niet duaal, wel preventief” Recht en Arbeid

“Liber Amicorum van Jan Loorbach”

“Talloze artikelen over arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, de advocatuur en de onafhankelijkheid van de mediator”

Rechtsgebiedenregister

Ernst van Win heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Arbeidsrecht

 

Houdt zich ook bezig met:

 

 • Arbeidsmediation
 • Collectief ontslag
 • Internationaal arbeidsrecht

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.