Met deze wet wordt in Nederland EU-Richtlijn 2019/520 toegepast om elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer interoperabel te maken en wegentol in de Unie makkelijker te maken. Voertuighouders kunnen zowel van een nationaal als een Europees elektronische tolheffingsdienst (EETS) gebruik maken.

Overeenkomst

De EETS-richtlijn verplicht dat er een bemiddelende instantie wordt aangewezen die bemiddelt bij onenigheid tussen een EETS-aanbieder en een tolheffer over contractuele geschillen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de NIWO aangewezen als de bemiddelende instantie. De NIWO heeft twee advocatenkantoren, te weten GMW Advocaten en De Clercq Advocaten Notariaat, bereid gevonden om namens haar op te treden als feitelijke uitvoerder(s) van de bemiddeling.

De tussen de NIWO en de advocatenkantoren gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die op 7 maart 2024 op het kantoor van de NIWO door mevrouw G.M. Boonman (namens GMW Advocaten), de heer E.A. van Win (namens De Clercq Advocaten Notariaat) en de heer A. van der Bend (namens de NIWO) is getekend.

Vragen?

Heeft u vragen over EETS dienstverlening? Neem dan contact op met Sonja Geldermans, advocaat Ondernemingsrecht.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!