Paul de Clercq

Paul (voor velen mr. P. of mijnheer de Clercq) werd op 19 januari 1955 beëdigd als advocaat op het kantoor van zijn vader Willem de Clercq met wie hij tot 1960 de praktijk uitoefende.

Hij was een eminente en bij velen zeer gewaardeerde advocaat, die de algemene praktijk uitoefende, maar vooral gespecialiseerd was in het civiele en procesrecht.

In 1995 nam hij na 40 jaar advocatuur afscheid van kantoor. Zoals velen weten bleef hij de volgende 28 jaar bijzonder betrokken bij het wel en wee van kantoor en de kantoorgenoten. Hij was vaste gast bij het jaardiner met de maatschap, nam deel aan de wekelijkse jurisprudentielunches en was aanwezig bij de De Clercq classic car rally, waar hij jaarlijks de prijzen uitreikte met een mooie speech.

Veel van zijn waarden, zoals vooroplopend als jurist en enthousiasme voor het beroep, onafhankelijkheid jegens de cliënt en vooral gelijkwaardigheid en maatschappelijk betrokkenheid, zijn nog steeds waarden, die wij als kantoor van groot belang vinden om uit te dragen.

Zijn persoonlijke belangstelling voor de kantoorgenoten en zijn attentvolle telefoontjes bij verjaardagen, zijn wijsheid als belezen mens en zijn vrolijke persoonlijkheid zullen we zeer missen.