Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & PensioenCorona

Ook NOW mogelijk voor werkmaatschappijen in concernverband

Renate Vink-Dijkstra

4 mei 2020 - 3 minuten leestijd

Ook werkmaatschappijen binnen concerns kunnen onder strikte voorwaarden gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Dit werd op 22 april jl. al aangekondigd, vandaag werd de gewijzigde NOW-regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

In onze eerdere blogs is toegelicht dat werkgevers die een omzetdaling van ten minste 20% verwachten, een zogenaamde NOW-aanvraag kunnen indienen bij UWV. Als UWV deze aanvraag toewijst, ontvangt de werkgever een loonsubsidie van maximaal 90% van de loonsom. Het daadwerkelijke percentage is afhankelijk van de verwachte (en uiteindelijk de daadwerkelijke) omzetdaling. Maar liefst 114.000 werkgevers hebben in de periode 6 – 30 april jl. een NOW-aanvraag ingediend en er is inmiddels al bijna 2 miljard euro als voorschot uitgekeerd.

Voor de toepassing van deze regeling was aanvankelijk bepaald dat de omzet binnen een groep (concern) gecumuleerd moest worden. Binnen de groep zou sprake moeten zijn van een omzetdaling van ten minste 20% om voor de NOW-regeling in aanmerking te kunnen komen. Dit had tot gevolg dat werkmaatschappijen binnen die groep geen aanspraak zouden kunnen maken op de NOW-regeling, ook niet als zij zelf werden geconfronteerd met een grote omzetdaling (meer dan 20%).

Deze regel is nu aangepast. Ook werkmaatschappijen binnen een groep kunnen aanspraak maken op de NOW. Daarvoor moet, samengevat weergegeven, aan de volgende vereisten worden voldaan:

  • de omzetdaling van de groep (het concern) bedraagt in zijn totaliteit minder dan 20%: bedraagt de omzetdaling van het concern meer dan 20%? Dan geldt de ‘normale’ NOW-regeling en niet deze afwijkende regeling;
  • de NOW-aanvraag wordt gedaan na inwerkingtreding van het nieuwe artikel (na vandaag);
  • de werkmaatschappij bezit eigen rechtspersoonlijkheid;
  • de personeels b.v. mag geen NOW-aanvraag indienen;
  • de werkmaatschappij heeft voorafgaand aan de NOW-aanvraag met de betrokken vakbonden of werknemersvertegenwoordiging afspraken gemaakt over werkbehoud en handelt in overeenstemming met deze afspraken; indien de werkmaatschappij minder dan 20 werknemers heeft, volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van deze werknemers;
  • het groepshoofd (hoofd van het concern) verklaart voorafgaand aan de NOW-aanvraag dat er over 2020 geen dividenden aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, noch dat er bonussen of winstdelingen aan de Raad van Bestuur of de directie worden uitgekeerd over 2020 én/óf eigen aandelen zullen worden ingekocht door de rechtspersonen binnen de groep tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
  • de rechtspersonen binnen de groep voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de rechtspersoon waarvoor de omzetdaling voor de NOW wordt vastgesteld; dit geldt met name als de opdrachten of projecten gewoonlijk door de werkmaatschappij worden uitgevoerd die NOW aanvraagt (de gebruikelijke werkzaamheden mogen niet verschuiven binnen het concern);
  • als er werknemers van de werkmaatschappij, waarvoor de omzet voor de NOW-aanvraag moet worden vastgesteld, in het subsidietijdvak werkzaamheden verrichten bij een andere vennootschap in het concern, dan wordt de omzet van de werkmaatschappij daarop aangepast (lees: daarmee verhoogd);
  • de systemen en principes voor het opstellen van de jaarrekening in 2019 moeten worden gevolgd;
  • mutaties in de voorraden gereed product worden toegerekend aan de omzet.

Dit zijn strikte en vergaande voorwaarden en hebben impact op het gehele concern. Het is de vraag of de concernleiding en de aandeelhouders bereid zijn hieraan te voldoen. Ook voor hen heeft dit financiële gevolgen. Geen dividenduitkering, ook als het concern in zijn geheel geen omzet heeft verloren én geen bonus- of winstuitkeringen voor bestuurders en directieleden. Zullen zij deze gevolgen willen dragen óf geeft men dan toch de voorkeur aan een herstructurering binnen het concern? Een lastige keuze, waarbij veel aspecten relevant zijn! Hulp nodig? Wij kijken én denken graag met u mee!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht, vastgoed en bestuursrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?