Taakverdeling

Voor de hand liggend, maar toch het noemen waard. Waarschijnlijk heeft jouw OR de taken onderling verdeeld. Logisch, want je bent een team. Maar is jullie taakverdeling nog in evenwicht?

 

Misschien helpt een herverdeling, of kan iemand tijdelijk ergens bijspringen. Zo kun je als OR efficiënt werken. Spreek wel met elkaar af hoe jullie van elkaars werk op de hoogte blijven.

 

Ook moet je misschien nadenken over de juiste prioriteiten en kun je die vastleggen in een jaarplan.

Tijd voor OR-werk

OR-leden hebben recht op tijd voor OR-werk. De wet vermeldt niet hoeveel tijd exact. Je hebt recht op de tijd die je in redelijkheid nodig hebt. Dat aantal uren stel je vast in overleg met de ondernemer.

 

Ligt er (te) veel OR-werk? Dan mag je verwachten dat je meer tijd krijgt. Al is het maar tijdelijk. Je moet immers als professionele gesprekspartner kunnen optreden. Komen jullie er niet uit? Dan kun je in het uiterste geval naar de kantonrechter.

 

Ook niet onbelangrijk: een OR-lid mag niet benadeeld worden vanwege zijn OR-lidmaatschap. Kun je minder werk doen waarvoor je eigenlijk bent aangenomen, dan mag je leidinggevende je daarop niet afrekenen in je beoordeling. Dit alles geldt overigens ook voor commissieleden.

Commissies

Daarover gesproken: een OR kan commissies instellen als hij dat nodig acht. Groot voordeel: ook werknemers die geen OR-lid zijn, kunnen in een commissie zitten. Dat zorgt voor een frisse blik en verlicht je taak, wel zo fijn.

 

De WOR kent verschillende soorten commissies:

  • Vaste commissies. Deze behandelen terugkerende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld HR, financiën of arbeidsomstandigheden.
  • Onderdeelcommissies. Deze behandelen zaken die bepaalde onderdelen van de onderneming aangaan. Denk aan vestigingen, afdelingen of bedrijfstakken.
  • Voorbereidingscommissies. Deze worden vaak ingesteld voor specifieke projecten, zoals een reorganisatie.

Aan vaste en onderdeelcommissies kun je bepaalde OR-rechten en -bevoegdheden overdragen (behalve de beroepsmogelijkheid). Aan voorbereidingscommissies niet.

 

Wil je commissies instellen?

Dan moet je de afspraken hierover in een zogenaamd instellingsbesluit schriftelijk voorleggen aan de ondernemer. Je moet daarbij vermelden: de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze. Bij bezwaar kun je de kantonrechter om een beslissing vragen.

Structuur

Commissies kunnen een oplossing zijn, maar misschien moet de hele structuur op de schop. Misschien is jouw werkgever wel zo hard gegroeid dat er extra OR’en moeten komen, en een groeps- of centrale OR. Bijkomend voordeel: alle OR’en zitten dan weer op het juiste niveau van besluitvorming.

Externe hulp

Last but not least: denk eens aan externe hulp. De ambtelijk secretaris kennen de meeste OR’en wel. Wat onbekender is dat je ook experts kun inhuren.

 

Een expert kan jou veel werk uit handen nemen. Dat kan jou veel tijd besparen. Bovendien kan een expert met oplossingen komen waar je zelf nog niet aan had gedacht.

 

OR’en kunnen huiverig zijn, maar dat is nergens voor nodig. Zolang de kosten redelijk en nodig, dan moet de ondernemer deze in principe betalen. Wel moet je de ondernemer vooraf van de kosten in kennis stellen.

 

Vraag dus altijd een offerte en deel die met de bestuurder. Heb je een budget? Dan is dat niet nodig, maar dan zit je wel vast aan het budget. Wil je meer weten? Lees dan dit blog!

Vragen?

Neem voor vragen contact op met Jan-Pieter Vos, advocaat Arbeid & Medezeggenschap, of met één van onze andere specialisten van team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!