Opleiding en carrière

Jan-Pieter studeerde Economie en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn master Arbeidsrecht rondde hij in 2011 cum laude af. Van 2012 tot eind 2017 was hij advocaat bij verschillende kantoren. Van 2017 tot en met 2023 was hij docent Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Sinds 2024 werkt Jan-Pieter als advocaat bij De Clercq, waar hij zich bezig houdt met het (internationale) arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

 

Dagelijkse praktijk

”Het arbeidsrecht is een fascinerend en uitdagend rechtsgebied. Geen vraag of probleem is hetzelfde en standaardantwoorden bestaan niet of nauwelijks. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Het geeft mij veel energie cliënten verder te kunnen helpen, waar mogelijk met de nodige ruimte voor humor. Bovendien vind ik het belangrijk mijn kennis via cursussen en publicaties te delen met cliënten, collega’s en studenten: dat houdt je immers scherp. Andersom leer ik natuurlijk graag ook van anderen!”

Selected cases

Optreden namens een ondernemingsraad
Geschil over het al dan niet adviesplichtig zijn van een besluit. Na de dreiging met een procedure bij de Ondernemingskamer werd de zaak geschikt.

Inhoudelijke advisering ondernemingsraden
Advies over de inhoud van advies- en instemmingsaanvragen, zodat de ondernemingsraad op hoog niveau het gesprek met de ondernemer kan aangaan.

Advies over inrichting medezeggenschapstructuur
Advies aan een concern met meerdere BV’s over een adequate inrichting van de medezeggenschapsstructuur.

Advies over structuur vakantieloon
Analyse van de verschillende looncomponenten om te adviseren over de omvang van een reservering op de balans.

Opzetten Nederlandse vestiging van een internationaal concern
Advies aan buitenlandse cliënt over het opzetten van de Nederlandse vestiging, inclusief het opstellen van de noodzakelijke documentatie.

Publicaties

Boeken

 • ‘Grondrechten in het EU-Grondrechtenhandvest: naar een minder selectieve toepassing van het derde correctief’, in: A.R. Houweling en L.C.J. Sprengers (red.), Transitie en arbeid. Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VvA, Den Haag (Boom juridisch) 2022, p. 143-149.
 • 2013 – heden: co-auteur Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs, onderwerp ‘Vakantie en verlof’.
 • 2015 – 2017: co-auteur Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap, Vakmedianet, hoofdstukken ‘Flexibele arbeid’ en ‘Cao-recht’.
 • Cash of costa: de aanpak van vakantiestuwmeren nader bezien, Den Haag (BJu) 2012.

 

Artikelen

 

Annotaties

 

Nevenactiviteiten

Huidig:

 • Buitenpromovendus Erasmus School of Law,
 • Redacteur European Employment Law Cases
 • Redacteur AR Updates
 • Auteur SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs
 • Gastdocent Erasmus School of Law.

2014-2017: Secretaris en voorzitter van Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Jan-Pieter de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Arbeidsrecht
 • Medezeggenschap
 • Internationaal arbeidsrecht

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.