Waarom een jaarplan?

De werkzaamheden van de ondernemingsraad zijn divers en veelomvattend. Een jaarplan kan helpen om deze werkzaamheden te structureren. Als een ondernemingsraad pro-actief wil zijn en op strategisch wil meedenken met de ondernemer is het van belang de agenda van de bestuurder te kennen en het jaarplan van de ondernemingsraad daarop af te stemmen. Maar ook eigen ambitie en doelstellingen kunnen tot uitdrukking komen in het jaarplan van de ondernemingsraad.

Daarnaast is een jaarplan een goed instrument om de achterban bij de medezeggenschap te betrekken. Zo kan de achterban betrokken worden bij het bepalen van de thema’s waarover het overleg met de bestuurder en het toezichthoudend orgaan moeten worden gevoerd.

Wat staat er in een jaarplan?

 • Een overzicht van de taken en functies van de leden van de ondernemingsraad;
 • De visie van de ondernemingsraad;
 • De doelstellingen van de ondernemingsraad. Waar staat de ondernemingsraad voor en wat wil hij het komende jaar bereiken? Formuleer de doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden);
 • Wanneer vindt met wie overleg plaats en over welk onderwerp? Denk hierbij aan:
  • De interne vergaderingen van de ondernemingsraad;
  • De formele overlegmomenten van de ondernemingsraad, zoals het reguliere overleg met de bestuurder en de halfjaarlijkse overlegvergadering, waarbij tevens een vertegenwoordiging vanuit het toezichthoudend orgaan (de rvc/rvt) is;
  • De formele overlegmomenten van de commissies van hun gesprekspartner;
  • Overleg met de achterban. Hoe gaan we de collega’s bij de medezeggenschap betrekken?
 • De speerpunten van de ondernemingsraad. Prioriteer de doelstellingen in het jaarplan op basis van hun impact en urgentie. In het jaarplan kan worden opgenomen welke onderwerpen in de organisatie spelen en welke (actuele maatschappelijke) onderwerpen de ondernemingsraad graag op de agenda van de organisatie wil zien. Maar niet alles kan tegelijk. Stem deze onderwerpen af met de achterban. Dit vergroot de betrokkenheid van de medewerkers bij de medezeggenschap en de organisatie als geheel. Denk aan thema’s als:
  • arbeidsomstandigheden
  • ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
  • pensioen
  • diversiteit, inclusie en integriteit
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen/duurzaamheid/energietransitie

 

 

Tip: Evalueer en actualiseer het jaarplan

Een effectief jaarplan is niet alleen een intern document voor de ondernemingsraad, maar ook een middel om transparantie en betrokkenheid te bevorderen binnen de bredere organisatie. Inherent aan een jaarplanning is dat deze dynamisch is. Er zullen steeds nieuwe onderwerpen bijkomen en er vallen zaken af die afgehandeld zijn. De ondernemingsraad zal keuzes moeten maken over de onderwerpen die prioriteit hebben en bijstelling van het jaarplan. Een handig hulpmiddel daarbij is een terugkerende evaluatie, bijvoorbeeld ieder kwartaal. De ondernemingsraad kan zelf evalueren, maar het is ook goed de achterban daarbij te betrekken en vergeet ook de bestuurder niet.

In het verlengde van een jaarplan voor de OR, beschrijft Nico Siffels van MEDE in zijn blog hoe je in grotere organisaties ook een jaaragenda kunt ontwikkelen voor onderdeelcommissies. En hoe dat de OC’s in hun kracht zet als het gaat om het effectief verbinden tussen hoofdkantoor en lokale vestigingen, en tussen beleid en uitvoering.

Ook het medezeggenschapsrechtteam van De Clercq heeft zijn jaarplanning gemaakt. Onderdeel van onze jaarplanning is onder meer deelname aan de volgende events:

 

 • OR Sectordagen op 23 april 2024 (georganiseerd door Performa)
 • OR Parade op 13 juni 2024 (georganiseerd door Performa)
 • Landelijke OR-dag op 20 juni 2024 (georganiseerd door ORnet Academy)
 • OR Live op 16 oktober 2024 (georganiseerd door Performa)

 

Houd de websites van Performa en ORnet Academy in de gaten, zodat u zich tijdig in kunt inschrijven. Zodra de onderwerpen van onze workshops bekend zijn, zullen wij deze ook op onze website publiceren.

Graag tot ziens op ons eerste event op 23 april a.s.!

Vragen?

Neem voor vragen over het opstellen van een jaarplan voor een OR contact op met Barbara van Dam, juridisch medewerker Arbeid & Medezeggenschap of met Renate Vink-Dijkstra, Advocaat/Partner Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.