Opleiding

Renate doorliep haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en studeerde in 2008 af met de master Privaatrecht. In de jaren daarna heeft Renate zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, meer in het bijzonder in de medezeggenschap. In dat kader rondde Renate in 2015 met succes de specialisatieopleiding Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap af aan de Universiteit van Amsterdam.

Carrière

Sinds 2009 is Renate als advocaat werkzaam in de arbeidsrecht- en medezeggenschapspraktijk. Haar carrière startte zij bij ons kantoor en heeft zij – na een uitstap bij een groot internationaal kantoor – daar verder voortgezet om per 2022 als partner toe te treden tot de maatschap. Daarnaast is Renate als (buiten)promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoekt wat ‘the next level’ van medezeggenschap in Nederland zou kunnen zijn rekening houdend met de actuele ontwikkelingen binnen ondernemingen en op de arbeidsmarkt.

De dagelijkse praktijk

Haar passie voor arbeid en medezeggenschap is terug te zien in de dagelijkse praktijk van Renate, waarin zij haar cliënten begeleidt op het gebied van collectief arbeidsrecht en medezeggenschap. Van onderhandelingen over (collectieve) arbeidsvoorwaarden, toepassing van cao’s, begeleiding bij reorganisaties, herstructureringen, fusies en overnames tot de inrichting van een passende medezeggenschapsstructuur, begeleiding van advies- en instemmingstrajecten en het voeren van procedures. Daarnaast deelt Renate graag haar kennis middels publicaties, het geven van trainingen of workshops en wordt zij regelmatig gevraagd als spreker op congressen.

Selected Cases

Begeleiding bij een defusie in de zorg
Wij hebben een ondernemingsraad begeleid bij een complex adviestraject over een defusie, de integratie en evaluatie daarvan.

Advisering grootschalige reorganisatie binnen de overheid
Adviestraject met de ondernemingsraad bij een ingrijpende organisatie brede reorganisatie inclusief de implementatie

Inrichting medezeggenschapstructuur bij IT-concern
Samen met bestuur en medezeggenschapsorganen geadviseerd over een nieuwe medezeggenschapstructuur die aansluit bij het heringerichte concern

Totstandkoming collectieve arbeidsvoorwaarden
Op verzoek van de ondernemingsraad onderhandelt met het bestuur over de collectieve arbeidsvoorwaarden binnen de gehele groep.

Procederen over positie vakbonden bij arbeidsvoorwaarden
De ondernemer heeft ons gevraagd te procederen over instandhouding van de eigen arbeidsvoorwaarden, zonder verplicht overleg met de vakbonden.

Nevenactiviteiten

  • (Buiten)promovendus Universiteit Leiden op het gebied van medezeggenschap
  • Onafhankelijk lid van de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER
  • Gastdocent Universiteit Leiden op het gebied van medezeggenschap
  • Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
  • Lid VHA (Vereniging Haagse Arbeidsrechtadvocaten)
  • Lid VVA (Vereniging voor Arbeidsrecht)

Publicaties

Mei 2023 – “Medezeggenschap: regel het integraal” Zorgvisie

2023 – “Medezeggenschap: van ‘the beginning’ tot ‘the next level’, O&F 2023/1, p. 32-53” Den Haag: BJU

Februari 2022 – “Europese maatregelen tegen beloningsdiscriminatie: een belangrijke rol voor de Nederlandse ondernemingsraad” Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk

2020 – “Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap: de cliëntenraad aan kop, moet de ondernemingsraad volgen? ” Tijdschrift Recht en Arbeid

2020 – “Tijd voor de or om de balans op te maken” OR-net

2020 – “Nood of deugd” OR Magazine

2020 – “Herstructureren in tijden van crisis” Loonzaken

2019 – “Flexibel en betrokken” OR Magazine

Maart 2019 – “Wnra en de or: is vernieuwing medezeggenschap nodig?” OR Magazine

2017 – “Rechten van de OR (deel IV) – Medezeggenschapstructuren”

December 2016 – “Rechten van de OR (deel III) – Overleg, Initiatief- en Informatierecht” Uitgeverij Performa

Mei 2016 – “Rechten van de OR (deel II) – Instemmingsrecht” Uitgeverij Performa

Oktober 2015 – “Rechten van de OR (deel I) – Adviesrecht” Uitgeverij Performa

Oktober 2014 – “Medezeggenschap – Een praktische handleiding” Boom Juridische Uitgevers

Maart 2015 – “Vormgeven van medezeggenschap” Loonzaken

Maart 2014 – “Veilig onder de vleugels van de wet…of toch niet? De rechtspositie van OR-leden” Loonzaken

April 2013 – “Eigenrisicodragerschap en de rol van de OR” Loonzaken

Februari 2012 – “Ondernemingsraad en Scholing” Loonzaken

April 2011 – “OR: de derde partij bij het sociaal plan” Loonzaken

December 2010 – “Vergaande informatieplicht voor de ondernemer” Loonzaken

2010 – “De Cao: last of lust voor de OR?” Loonzaken

November 2008 – “Geld wat stom is, maakt recht wat krom is – De schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag” Sociaal Recht

Rechtsgebiedenregister

Renate Vink-Dijkstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Arbeidsrecht

 

Houdt zich ook bezig met:

 

  • Collectief ontslag
  • Medezeggenschap
  • Pensioenen

 

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.