Omgaan met agile werken en doorlopend reorganiseren

Grotere, complexe organisaties hebben een andere dynamiek dan kleinere. Denk aan een multinational, een bedrijf met veel verschillende vestigingen in Nederland of een grote non-profit-instelling. Reorganisaties zijn er aan de lopende band, de beleidsthema’s zijn vaak internationaler en grootschaliger. Ook de medezeggenschap is ingewikkelder: er zijn vaak meerdere ondernemingsraden, soms enkele groepsondernemingsraden, vaak een centrale ondernemingsraad en af en toe zelfs een EOR.

Nationaal OR-congres

Speciaal voor OR’en die dit bekend in de oren klinkt is er het Nationaal OR-congres. Daar is volop aandacht voor jouw thema’s en problematiek. Er wordt stil gestaan bij zaken als agile werken, continue reorganisaties en meer werkgeluk. Maar ook bij moderne vormen van medezeggenschap in jouw organisatie en werken met complexe MZ-structuren.

Voor wie?

Het Nationaal OR-congres is bedoeld voor alle leden van ondernemingsraden in grotere of complexere profit en non profit organisaties. Voor OR’en in zorg en welzijn is er het Nationaal congres OR & Zorg, voor OR’en bij de overheid het Nationaal congres OR & Overheid. Alle drie de congressen zijn op dezelfde dag en locatie. De Clercq verzorgd 1 plenaire sessie en daarnaast sessies voor het OR-congres, het Nationaal congres OR & Zorg, het Nationaal congres OR & Overheid. Alle drie de congressen vinden plaats op dezelfde dag en dezelfde locatie.

 

Aanmelden kan via deze links:

Nationaal OR-congres

Nationaal congres OR & Zorg

Nationaal congres OR & Overheid

Vragen?

Vanuit De Clercq zullen Renate Vink-Dijkstra, Montse Rodríguez Escudero, Eveline Bakker & Jan-Pieter Vos aanwezig zijn. Neem voor vragen contact op met één van hen.