Opleiding

Eveline heeft gestudeerd aan Universiteit Leiden. Tijdens haar rechtenstudie heeft zij de minor Bedrijfswetenschappen gevolgd. Zij heeft de master Fiscaal recht en Ondernemingsrecht afgerond en zich vervolgens verder gespecialiseerd via de Grotius-opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid.

Carrière

Tijdens haar studie heeft Eveline gewerkt en stage gelopen bij andere advocatenkantoren en de Belastingdienst. Na haar studie is zij bij De Clercq in dienst getreden.

De dagelijkse praktijk

In haar dagelijkse praktijk richt Eveline zich op ondernemingsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke vraagstukken. Zij legt zich toe op medezeggenschapstructuren, medezeggenschap in concernverhoudingen en advies- en instemmingstrajecten.

Rechtsgebiedenregister

Eveline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Ondernemingsrecht

 

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.