Opleiding en Carrière

Henriëtte ging na het behalen van twee universitaire titels aan de Universiteit Leiden in 1989 aan de slag bij De Clercq. Ze was de eerste vrouwelijke advocaat. Tien jaar later trad ze als partner toe tot de maatschap. Zowel in 2002 als 2012 volgde Henriëtte de NMI-erkende opleiding tot mediator. Sinds 2014 is ze geregistreerd mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Voor het adequaat vervullen van haar rol als toezichthouder rondde Henriëtte in 2013 met goed gevolg de Commissarissencyclus bij Nyenrode af. En in 2021 rondde ze de opleiding oplossingsgerichte coaching af.

De dagelijkse praktijk van Henriëtte

Haar carrière als advocaat startte Henriëtte in een brede rechtspraktijk, pas later is de focus verlegd naar het arbeidsrecht. En weer later naar de mediationpraktijk waarbij Henriëtte met name mediations begeleidt rond arbeidskwesties en samenwerkingsproblemen in maatschappen, directies en teams en ondernemingsraden. Dat doet zij met veel plezier en passie, hetgeen de cliënten ook zo ervaren. Oplossingen zijn vaak relatief snel gevonden.

Verder geeft Henriëtte met heel veel plezier samen met Renate Vink – Dijkstra leiding aan haar team met uitstekende en betrokken professionals. Niets is zo mooi als het mogen doorgeven van de juridische en oplossingsgerichte ervaring die zij heeft.

Haar talrijke nevenactiviteiten verraden een brede kijk op het vak en een brede belangstelling voor de wereld en de mensen om haar heen. Daarbij staan diversiteit, gelijkheid en inclusie centraal. Ook is een duurzame samenleving belangrijk voor Henriëtte. Zo is Henriëtte voorzitter geweest van de stichting SPARK Leiden – ondernemen met impact – en is zij voorzitter geweest van de Commissie Circulair Verwaarden van de gemeente Leiden waarbij er subsidies werden toegekend voor de beste circulaire en innovatieve initiatieven waarbij afval wordt voorkomen of hergebruikt.

De nevenactiviteiten van Henriëtte zijn niet onopgemerkt gebleven. In 2018 is Henriette benoemd door het tijdschrift Into Business tot de Machtigste van Leiden. En sinds 2022 maakt Henriëtte deel uit van de Top 50 vrouwen in Leiden die op diverse manieren het verschil hebben gemaakt.

Selected cases

Ontslag op staande voet
Procedures naar aanleiding van ontslag op staande voet, bijvoorbeeld na vervalsen handtekeningen en gebruik medicatie

Grensoverschrijdend gedrag
Advisering rondom voorkomen grensoverschrijdend gedrag, opstellen gedragsregels, gesprekken voeren en begeleiden en wat te doen na geconstateerd grensoverschrijdend gedrag

Personeelsregelingen en handboeken
Personeelsregelingen en handboeken in lijn brengen met cao’s, advisering rondom cao’s

Reorganisaties
Het van A tot Z begeleiden van reorganisaties, van de adviesaanvraag voor de OR tot de gesprekken met medewerkers en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten of UWV aanvraag

Zieke werknemers
Advisering over zieke werknemers en het voorkomen van ziekte dan wel terugdringen ziekteverzuim

Bestuurders en eindverantwoordelijken
Coaching en advisering van bestuurders en eindverantwoordelijken in hun rol als verantwoordelijke in de driehoek met Raad van Toezicht en medezeggenschap

(Niet) opvolgen werkgeversinstructies
Advisering en begeleiding bij niet functioneren en/of het niet opvolgen van werkgeversinstructies bijvoorbeeld bij de weigering mondkapjes te dragen

Mediation
Mediations op advies van de advocaat of bedrijfsarts na ziekmelding door werknemers met arbeidsconflicten op de werkvloer

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter Stichting Pieterskerk Leiden
 • Bestuurslid juridische zaken Zorg en Zekerheid Basketball Leiden
 • Intervisieleider Nederlandse Orde van Advocaten / Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
 • Oplossingsgericht coach
 • Docent voor ondernemingsraden, HR adviseurs en leidinggevenden (met name bij grote cliënten)
 • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)
 • Lid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA)
 • Lid Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Lid Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
 • Lid Platform Business Mediation (PBM)
 • Lid Nederlandse Mediators Vereniging (NMV)
 • Voormalig voorzitter Raad van Commissarissen Inzowijs B.V.
 • Voormalig voorzitter Commissie circulair Verwaarden gemeente Leiden
 • Voormalig voorzitter MVO SPARK voor maatschappelijk betrokken ondernemen
 • Voormalig lid Raad van Toezicht Naturalis Leiden
 • Voormalig lid Raad van Toezicht Museum Sieboldhuis Leiden
 • Voormalig lid / vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Groene Hart Noord
 • Voormalig bestuurslid 3 October Vereeniging
 • Voormalig bestuurslid 3 October Gilde
 • Voormalig bestuurslid Stichting Cardea Leiden
 • Voormalig bestuurslid LEF
 • Voormalig voorzitter ledenraad Rabobank Kaag en Braassem (afdeling particulieren)
 • Voormalig gastdocent Universiteit Leiden (opleiding voor startende ondernemers)
 • Voormalig trainer beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
 • Medeoprichter, oud-lid en voormalig president gemengde Lionsclub Leiden Lugdunum Dualis
 • Medeoprichter specialistenopleiding Grotius Arbeidsrecht

Rechtsgebiedenregister

Henriëtte van Baalen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Arbeidsrecht

 

Houdt zich ook bezig met:

 

 • Arbeidsmediation
 • Collectief ontslag
 • Medezeggenschap

 

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.