Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Medezeggenschap


Samen werken aan gedragen beleid

Goede medezeggenschap is essentieel voor het optimaal laten functioneren van elke organisatie. De resultaten worden beter en de risico’s nemen af. Draagvlak voor beleid zorgt bovendien voor effectieve besluitvorming binnen ondernemingen. Dankzij medezeggenschap kunnen medewerkers, cliënten en studenten invloed uitoefenen op belangrijke besluiten en meedenken over ontwikkelingen binnen de organisatie. Dat is positief, want zij weten als geen ander wat er binnen de organisatie speelt en kunnen hierdoor waardevolle input geven.

De Nederlandse wetgever heeft de medezeggenschap daarom een sterke formele positie gegeven. Medezeggenschap is in Nederland zelfs een grondwettelijk recht. Goede governance kan dan ook niet zonder een op medezeggenschap gericht bestuur en toezicht. Het team Medezeggenschap van De Clercq adviseert en begeleidt bestuurders en medezeggenschapsraden dagelijks bij uiteenlopende trajecten. Met onze passie voor medezeggenschap helpen we om te komen tot gezamenlijk gedragen oplossingen in het belang van uw organisatie.

Organisaties zouden meer en beter gebruik moeten maken van de mogelijkheden die medezeggenschap biedt. Vroegtijdige (informele) betrokkenheid van medezeggenschapsorganen zorgt namelijk voor een voortvarend verloop van de daaropvolgende formele advies- en instemmingstrajecten. Werkt de medezeggenschap goed, dan worden medewerkers, cliënten en studenten tijdig betrokken bij belangrijke besluiten. Besluiten die ook voor hen vaak grote gevolgen hebben. Dit leidt ertoe dat de medezeggenschap zich serieus genomen voelt en het benodigde draagvlak voor de besluiten en de bestuurder kan creëren.

Dat begint al bij het inrichten van de medezeggenschap in lijn met de wettelijke voorschriften, maar vooral bij het op maat maken van de medezeggenschap binnen de eigen organisatie en cultuur. Het is vervolgens belangrijk dat binnen het medezeggenschaporgaan en met de overlegpartner duidelijke afspraken worden gemaakt over de wijze van communicatie en samenwerking. De medezeggenschap volgt de zeggenschap in een voor beide goedwerkende cadans. Vertrouwen en vertrouwelijkheid gaan hand in hand met openheid en een goede communicatie vanuit de eigen rollen en verantwoordelijkheden.

Focusgebieden

 • Inrichten van de medezeggenschap;
 • Overleg en informatie;
 • Adviesrecht;
 • Instemmingsrecht;
 • Onderhandelen;
 • Reorganisatie en herstructurering;
 • Overnames en fusies;
 • Goed bestuur en toezicht;
 • Arbeidsvoorwaardenvorming door en met de ondernemingsraad;
 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Medezeggenschapsraden in de zorg;
 • Medezeggenschap bij de overheid – politiek primaat;
 • Medezeggenschap in het onderwijs.

Door de fijne wijze van communiceren werken wij al jarenlang met plezier samen met de specialisten van het WOR-team van De Clercq

Onze aanpak

Het gespecialiseerde medezeggenschapsteam van De Clercq zet zich dagelijks in voor het inrichten en uitvoeren van medezeggenschap bij tal van organisaties, van (multi)nationals in de industrie tot zorginstellingen en van musea en orkesten tot overheids- en onderwijsinstellingen. Al deze organisaties hebben een eigen manier om medezeggenschap uit te oefenen. Ons team staat voor hen klaar en adviseert en begeleidt hen met grote passie en hoge kwaliteit.

We houden hierbij steeds het grotere belang voor ogen en zetten onderhandelingsvaardigheden en mediation-technieken in. Als het nodig is, gaan we daarbij een procedure niet uit de weg. Daarnaast geeft onze specialisten regelmatig webinars en trainingen op het gebied van medezeggenschap en nemen ze actief deel aan diverse evenementen.

Wilt u toetreden tot de medezeggenschaps-community van ons team of wenst u nadere informatie? Neem dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.

Blogs in Medezeggenschap

Contactpersonen

Advocaat / Partner

Renate Vink-Dijkstra

Advocaat / Partner / Mediator

Ernst van Win

Evenementen in medezeggenschap

WOR-app

Download de gratis WOR-app!

Ons team is de trotse maker van de WOR-app. Deze – inmiddels landelijk bekende – app is even onmisbaar voor de OR als voor de bestuurder en HR. De WOR-app biedt een helder overzicht van alle relevante wetsartikelen uit de WOR, een duidelijke en praktische toelichting van lastige begrippen én een handige begrippenlijst. Met de gratis WOR-app op uw smartphone of tablet heeft u álle relevante informatie tijdens een overleg of vergadering binnen handbereik!

Download voor Apple
Boekenreeks

Rechten van de OR

De praktische reeks ‘Rechten van de OR’ is gebaseerd op de juridische praktijk van onze ervaren medezeggenschapsadvocaten en omvat vijf handzame boeken. Elk boek behandeld een deelgebied uit de medezeggenschapspraktijk en helpt u snel de juiste antwoorden op uw vragen te vinden. Kortom: een perfecte reeks om in uw tas mee te nemen naar uw OR-vergadering. Alle boeken zijn afzonderlijk te gebruiken en bevatten de meest actuele informatie over wet- en regelgeving, met praktische voorbeelden en adviezen voor ieder OR-lid. Ook een mooi geschenk om aan uw bestuurder cadeau te doen! De reeks ‘Rechten van de OR’ is te bestellen bij uitgeverij Performa.

Meer info en bestellen