Uw oplossingen voor morgen

Werkt de medezeggenschap goed, dan worden medewerkers, cliënten en studenten tijdig betrokken bij belangrijke besluiten. Dit leidt ertoe dat de medezeggenschap zich serieus genomen voelt en het benodigde draagvlak voor de besluiten en de bestuurder kan creëren.

Dat begint al bij het inrichten van de medezeggenschap. U kunt de medezeggenschap zo inrichten dat dit past bij de eigen organisatie, maatwerk is mogelijk. Het is daarbij belangrijk duidelijke afspraken te maken over communicatie en samenwerking. Vertrouwen en vertrouwelijkheid gaan hand in hand met openheid en inzet vanuit de eigen rollen en verantwoordelijkheden.

Focusgebieden

 • Inrichten van de medezeggenschap;
 • Integrale medezeggenschap;
 • Overleg en informatie;
 • Adviesrecht;
 • Instemmingsrecht;
 • Onderhandelen;
 • Reorganisatie en herstructurering;
 • Overnames en fusies;
 • Goed bestuur en toezicht (governance);
 • Arbeidsvoorwaardenvorming door en met de ondernemingsraad;
 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Medezeggenschapsraden in de zorg;
 • Medezeggenschap bij de overheid – politiek primaat;
 • Medezeggenschap in het onderwijs.

Onze aanpak

Ons team begeleidt en adviseert tal van organisaties en medezeggenschapsorganen: van (multi)nationals tot zorginstellingen en van musea en orkesten tot overheids- en onderwijsinstellingen. Bestuurders, ondernemingsraden en cliëntenraden hebben een eigen manier om medezeggenschap uit te oefenen.

We houden hierbij steeds het grotere belang voor ogen en zetten onderhandelingsvaardigheden in om in gezamenlijkheid tot de beste oplossing te komen. Als het nodig is, gaan we daarbij een procedure niet uit de weg. Daarnaast geven wij regelmatig webinars en trainingen op het gebied van medezeggenschap.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten binnen het team!

Partner of Choice

De Clercq Advocaten Notariaat is een van de top 5 advocatenkantoren waarmee ondernemingsraden in Nederland het liefst zaken doen, volgens het ORnet Partner of Choice-onderzoek onder ruim 330 OR-leden. De erkenning is gebaseerd op investeringen in zichtbaarheid, gespecialiseerde advocaten in OR & medezeggenschap, en het delen van kennis via diverse kanalen. Het onderzoek helpt OR-professionals bij het nemen van inkoopbeslissingen, waarbij goede ervaringen uit het verleden en aansluiting bij waarden en bedrijfscultuur doorslaggevende factoren zijn. Lees meer