De Clercq advocaten

“Wij hebben veel geïnvesteerd in onze zichtbaarheid. De Clercq heeft een team van gespecialiseerde advocaten in OR & medezeggenschap, wij delen continue onze kennis via ons kennisblog, in onze WOR-app en tijdens (online) trainingen,” zegt Renate Vink-Dijkstra, advocaat arbeidsrecht. Met De Clercq-collega Ernst van Win is Renate binnen het kantoor teamleider medezeggenschap.

ORnet

Met het onderzoek biedt ORnet de eerste stap bij het nemen van de juiste inkoopbeslissingen voor de OR-professional. Naast advocatenkantoren zijn ook opleidingsbureaus, arbodienstverleners, organisatieadviesbureaus en pensioenadviesbureaus geselecteerd.

De belangrijkste motivatie die OR-professionals het onderzoek hebben gegeven bij hun voorkeuren is “Goede ervaring uit het verleden met die aanbieder bepaalt onze keuze”. Op nummer twee staat de overweging “Sluit goed aan bij onze waarden en bedrijfscultuur” (bron: Digimagazine Partner of Choice).

Wij zijn trots op deze waardering voor ons werk. Ons team staat als een huis. Wij gaan er van uit, dat als organisaties goed alle mogelijkheden inzetten die medezeggenschap biedt, de resultaten beter worden en de risico’s afnemen. Zoals leidt bijvoorbeeld vroegtijdige (informele) betrokkenheid van medezeggenschapsorganen tot een voortvarend verloop van de daaropvolgende formele advies- en instemmingstrajecten. Wij streven met de medezeggenschap naar constructieve oplossingen. Dat is in het belang van de hele onderneming.