Feiten

De betreffende werknemer is sinds 1 januari 2018 in dienst bij DNR in de functie van monteur. In een periode van 6 maanden komt de werknemer 12 keer een half uur tot een uur te laat of staat hij niet op de afgesproken tijd klaar om opgehaald te worden. Op 27 augustus 2021, wanneer hij 2,5 uur te laat op zijn werk komt, wordt hij op staande voet ontslagen, wegens het structureel te laat komen. De werknemer berust in het ontslag op staande voet, maar is van mening dat (I) er geen sprake is van een geldige dringende reden voor het ontslag, (II) DNR daardoor ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en (III) het ontslag onregelmatig is gegeven.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever voldoende heeft onderbouwd dat de werknemer structureel te laat is gekomen, waarbij het ging om telkens een half uur tot een uur. Ook heeft de werkgever de werknemer meerdere keren (officieel) gewaarschuwd. Om die reden is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Daarbij is dit ontslag onverwijld gegeven. Het handelen van de werknemer wordt als ernstig verwijtbaar aangemerkt. Zijn verzoek tot betaling van i) een billijke vergoeding, ii) een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en iii) de transitievergoeding worden door de kantonrechter afgewezen. De werknemer wordt ook veroordeeld in de proceskosten.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u te maken heeft met werknemers die structureel te laat komen, is het van belang dat u hen (schriftelijk) waarschuwt en daarbij ook aangeeft dat een mogelijk consequentie van structureel te laat komen ontslag op staande voet betreft. Als u over wilt gaan tot het geven van ontslag op staande voet raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, omdat een ontslag op staande voet nauw luistert. De persoonlijke omstandigheden van de betreffende werknemer spelen daarbij ook een rol. Verder is het van belang dat u altijd een (hoor en wederhoor) gesprek voert met de werknemer over hetgeen is voorgevallen. U kunt meer over de aanpak van een ontslag op staande voet lezen in het blog dat wij eerder schreven.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontslag op staande voet? Neem dan contact op met Renée Huijsmans of Sietske Bos, advocaten team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation