Wat is er gebeurd?

Werkneemster is op 1 december 2015 in dienst getreden bij Philips als Global Supplier Accountmanager. De kantonrechter ontbindt deze arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, omdat zij onder meer conflicten creëert en collega’s afvalt.  In het voorjaar van 2021 solliciteert diezelfde werkneemster opnieuw bij Philips, ditmaal onder een andere (voor)naam. Bij haar sollicitatie overhandigt zij een CV waarop het eerdere dienstverband bij Philips niet staat vermeld. Sterker nog: zij heeft op haar CV vermeld dat zij in die periode werkzaam was voor andere organisaties (Cargill en BP). Tijdens de sollicitatiegesprekken benoemt werkneemster ook niet dat zij eerder werkzaam is geweest bij Philips. Philips biedt vervolgens een arbeidsovereenkomst aan deze werkneemster aan met startdatum 1 september 2021.

In augustus 2021 ontdekt de administratieafdeling dat het BSN van werkneemster al bekend is in het systeem. Bij navraag hierover geeft werkneemster aan dat dit een foutje moet zijn en dat zij niet dezelfde persoon is. Op 1 september 2021 start zij als werkneemster bij Philips in de functie van Managing Director met een bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld ter hoogte van € 12.500,-.

Ook tijdens dit dienstverband kaart het hogere management aan dat werkneemster zich onbehoorlijk en onprofessioneel gedraagt tegenover andere collega’s. In dat kader geeft Philips haar op 9 februari 2022 een ernstige officiële waarschuwing en biedt zij haar een verbetertraject aan. Op 10 februari 2022 komt Philips erachter dat werkneemster eerder bij Philips heeft gewerkt doordat een collega haar heeft herkend. Daarnaast heeft werkneemster de vorige dag verschillende stakeholders meerdere keren op een buitensporige en ongepaste manier benaderd. Om deze twee redenen stelt Philips werkneemster op 10 februari 2022 op non-actief. Op 15 februari 2022 ontslaat Philips werkneemster op staande voet na een hoor- en wederhoor gesprek.

Werkneemster verzoekt de kantonrechter vervolgens om voor recht te verklaren dat het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven. Daarnaast verzoekt zij toekenning van verschillende vergoedingen, waaronder een billijke vergoeding ter hoogte van 112.500,0 bruto.

Wat oordeelt de kantonrechter?

De kantonrechter oordeelt dat werkneemster terecht op staande voet is ontslagen. Er is sprake van een onverwijld ontslag. Ook is er sprake van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Mede gelet op de wijze waarop het eerdere dienstverband is geëindigd (wegens een verstoorde arbeidsrelatie), is de kantonrechter van oordeel dat werkneemster het eerdere dienstverband bij Philips had moeten melden. Het achterwege laten daarvan levert een dringende reden voor ontslag op staande voet op. Het gaat namelijk om bijzondere omstandigheden die voor de beslissing van Philips om werkneemster (opnieuw) als werkneemster aan te stellen van groot belang zijn. Door haar eerdere dienstverband te verzwijgen en onder een andere (voor)naam te solliciteren, verstoort werkneemster het vertrouwen van Philips dusdanig dat van Philips redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst met werkneemster nog langer te laten voortduren. De tweede reden voor het ontslag op staande voet – het onbehoorlijk benaderen van collega’s – wordt door de rechter in het midden gelaten omdat de eerste reden al voldoende grond oplevert voor ontslag op staande voet.

De kantonrechter oordeelt verder dat werkneemster een gefixeerde schadevergoeding moet betalen ter hoogte van € 43.561,64. Deze vergoeding is gelijk aan de opzegtermijn van drie maanden. Wat ons betreft is dit een terecht ontslag op staande voet. Dit is een duidelijke situatie die een dringende reden oplevert. In de praktijk is dat niet altijd duidelijk.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet luistert nauw. In het blog Uit de praktijk: terecht ontslag op staande voet leest u hoe u een ontslag op staande voet moet aanpakken en wat de risico’s zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontslag op staande voet? Neem dan contact op met Henriëtte van Baalen, Sietske Bos of één van onze andere specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation!