Wat wordt verstaan onder een flexibele schil?

De meningen verschillen over wat moet worden verstaan onder de flexibele schil. Wanneer het gaat over de flexibel schil, hebben wij het over zowel interne als externe medewerkers. Interne medewerkers kunnen oproepkrachten en werknemers met tijdelijke contracten zijn. Onder externe medewerkers vallen uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging. Er zijn veel bedrijven die werken met een flexibele schil. Het werken met een flexibele schil kent de volgende voordelen:

 

  • er kan snel efficiënt tijdelijk pieken, ziekte en verlof opgevangen worden;
  • de benodigde expertise kan ingehuurd worden;
  • de flexwerkers kunnen vaak direct aan de slag; en
  • het vormt minder risico’s in tijden van recessie en – zoals nu gebleken – in tijden van corona.

Tegenwoordig wordt er steeds meer gewerkt met een flexibele schil. Maar wat als u gaat herstructureren? Hoe moet u dan met deze flexibele schil omgaan?

Personeelsbestand vaststellen

Zoals aangegeven in het eerste deel van deze blogserie (het verschil tussen vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten), moet de werkgever de juiste ontslagvolgorde bepalen wanneer er een herstructurering plaatsvindt binnen zijn bedrijf waardoor er arbeidsplaatsen vervallen. Daartoe moet u het personeelsbestand vaststellen. U moet per medewerkgever aangeven tot welke groep hij behoort. De flexibele schil valt in vier van deze groepen, namelijk in groep 1, 3, 4 en 5.

Tot groep 1 behoren de externe medewerkers. Denk hierbij aan gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging. Payrollwerknemers vallen niet in groep 1 (onder ‘ingeleende werknemers’), aangezien zij gelijkgesteld zijn aan werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de opdrachtgever. Tot groep 3 behoren de werknemers met een oproepcontract en tot groep 4 de werknemers met een tijdelijk contract dat binnen 26 weken eindigt na de beslissing van het UWV op uw ontslagvergunningsaanvraag. Eventueel kunnen de werknemers met een tijdelijk contract ook in groep 5 vallen, wanneer het contract langer loopt dan 26 weken na de beslissing van UWV op uw ontslagvergunningsaanvraag.

Ontslagvolgorde

Binnen een categorie uitwisselbare functies waarin arbeidsplaatsen vervallen, moet u eerst de arbeidsrelatie met de medewerkers uit groep 1 beëindigen. De contracten met de externe medewerkers zullen dus als eerste beëindigd moeten worden. Wanneer er daarna nog meer werknemers ontslagen moeten worden, dan moet het afspiegelingsbeginsel toegepast worden. De werknemers uit de groepen 2 tot en met 5 moeten daartoe worden onderverdeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

 

  • 15 tot 25 jaar;
  • 25 tot 35 jaar;
  • 35 tot 45 jaar;
  • 45 tot 55 jaar;
  • 55 jaar en ouder.

Vervolgens moet u berekenen hoeveel werknemers er per leeftijdsgroep ontslagen moeten worden. De werknemers uit de groepen 2 tot en met 4 moeten als eerste worden ontslagen. Pas daarna kunt u de werknemers uit groep 5 ontslaan.

Uit bovenstaande blijkt dat de flexibele schil voor een groot deel als eerste geraakt zal worden bij een herstructurering, met name de externe medewerkers.

Eerder publiceerden wij al onze herstructureringstool. Voor deze tool hoeft u alleen de vragen te beantwoorden, de tips en aandachtspunten die op uw situatie van toepassing zijn verschijnen direct en bieden eerste handvatten om mee aan de slag te gaan. Bent u benieuwd naar de tips die voor u van toepassing zijn? Vul dan nu de tool in! Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Blogserie Herstructurering:

Deel 1: Het verschil tussen vaste en tijdelijke overeenkomsten

Deel 2: De WHOA en de borgsteller

Deel 3: De WHOA en medezeggenschap

Deel 4: Hoe om te gaan met de flexibele schil

Deel 5: De rol van de Raad van Commissarissen