Opleiding en Carrière

Rob studeerde Nederlands en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam en startte zijn loopbaan in 1974 als advocaat bij  het toenmalige kantoor Blackstone, Rueb & Van Boeschoten. (thans De Brauw Blackstone Westbroek).Na een intermezzo als directiesecretaris bij een elektrotechnisch bedrijf vervolgde hij zijn carrière in 1980 als bedrijfsjurist bij Shell International in Londen en Den Haag. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de juridische aspecten van alle Europese olie-, gas- en chemieactiviteiten van de Koninklijke Shell Groep met betrekking tot het mededingingsrecht en de Europese wet- en regelgeving. Van 1992 tot 2005 was Rob  advocaat/ partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn, het kantoor van de Landsadvocaat. Vervolgens was hij 6 jaar als of counsel verbonden aan het Engels/Amerikaanse DLA Piper in Amsterdam, werkzaam in de Europees- en mededingingsrechtelijke advies- en procespraktijk. Daarna voerde Rob zijn eigen praktijk binnen MBF Advocaten in Rijswijk. Rob was van 1998 tot 2005 tevens advocaat van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de huidige Autoriteit Consument en Markt). In die hoedanigheid was hij onder meer betrokken bij alle principiële gerechtelijke procedures waarin de NMa partij was.

Dagelijkse praktijk

“Ik ben specialist op het gebied van het Europese recht in ruime zin, dat – op talloze gebieden en vaak onverwachts – rechtstreeks doorwerkt in de Nederlandse rechtsorde. Zo ben ik betrokken bij mededingingsgeschillen tussen ondernemingen (de Mededingingswet is een uitvloeisel van eerdere Europese wetgeving) over exclusiviteitsafspraken, non-concurrentieregelingen, misbruik van economische machtsposities en concurrentievervalsende overheidssteun. Ik procedeer in dat kader – ook als adviseur van andere advocatenkantoren – bijvoorbeeld tegen financiële instellingen, maar sta ook biologisch-dynamische boeren bij in hun geschil met de Staat en de RVO over de uitvoering van de Europese Fosfaatrichtlijn. Daarnaast ben ik met regelmaat betrokken bij geschillen over de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten: wat mag je als IE-rechthebbende wél en niet doen met je exclusieve recht? Een vraagstuk dat mij al sinds mijn afstuderen boeit en waarover ik het nodige heb gepubliceerd”.

Nevenactiviteiten

Rob adviseert een grote Nederlandse internet-prijsvergelijker in haar geschil met Google (Google Shopping) over het rechtmatig gebruik van de zoekmachine.
Hij heeft zijn langjarige docentschappen bij de Universiteit van Amsterdam, de Beroepsopleiding voor Octrooigemachtigden en de Grotius Academie inmiddels beëindigd. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, het British Institute of International and Comparitive Law,, de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en de Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht.

Rechtsgebiedenregister

Rob Ludding heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 

  • Mededingingsrecht

 

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.