Opleiding en carrière

In 2009 studeerde Menno aan de Universiteit Leiden af in Civiel recht, op het onderwerp ‘Rechtsbescherming bij aanbestedingen’. Aansluitend startte hij zijn juridische loopbaan als advocaat bij De Clercq. In 2012 won hij de Haagse pleitwedstrijden, hij wist de tweede plaats te behalen bij de Landelijke pleitwedstrijden. Menno volgt sinds zijn afstuderen doorlopend vak-gerelateerde cursussen en studiedagen.

De dagelijkse praktijk

De dagelijkse praktijk van Menno is proceduregericht. Hij houdt zich doorlopend bezig met vragen gerelateerd aan IT en aanbestedingen. Menno was de afgelopen jaren lead counsel bij diverse aanbestedingen en (complexe) juridische procedures. Zo adviseerde Menno recent over de aanbesteding voor de European Digital Identity Wallet van de Europese Commissie (contractwaarde € 26 miljoen). Ook pleitte hij met succes bij het Hof over het recht van inschrijvers om een inschrijving te herstellen. Verder adviseert en procedeert Menno over uitvoeringsgeschillen bij gegunde overeenkomsten.

Menno adviseert zowel leveranciers als aanbestedende diensten, waaronder musea, gemeentelijke gezondheidsinstellingen en onderdelen van diverse ministeries.

Selected cases

Aanbestedingsrechtelijk kort geding over ICT-dienstverlening (klik)

Terugvordering namens een pensioenfonds van een onterechte uitkering (klik)

Aanbestedingsrechtelijk kort geding over de levering van hardware (klik)

Aanbestedingsrechtelijk kort geding (klik)

Uitleg van een overeenkomst (klik) en de aansluitende schadestaatprocedure (klik)

Aanbestedingsrechtelijk kort geding over herstel van fouten in een inschrijving (klik)

IT-aanbestedingsrechtelijk kort geding (klik)

Hoger beroep over de vraag of het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) mag worden hersteld door een inschrijver (klik).

Verder hield Menno zich in het verleden onder andere bezig met terugvordering onterechte betaalde gelden (klik),  aansprakelijkheidsvraagstukken (klik), de gevolgen van een afgebroken fusie (klik) en niet-nakoming van koopovereenkomsten (klik).

Nevenactiviteiten

  • Lid Vereniging Corporate Litigation
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Moot Court rechter bij de Universiteit Leiden (sinds 2013)
  • Lid van de Commissie burgerlijk (proces)recht Haagse Orde van Advocaten
  • Auteur tekst en commentaar Aanbestedingswet Reed Business Information
  • Voormalig lid Raad van commissarissen DVN Regie B.V.
  • Winnaar Haagse pleitwedstrijden 2012
  • Tweede plaats Landelijke pleitwedstrijden 2012
  • Voormalig voorzitter Ondernemingsraad De Clercq

Publicaties

Mei 2023 – De drie belangrijkste ontwikkelingen in het IT-aanbestedingsrecht in het afgelopen jaar – AG Connect (05-2023)

Mei 2022 – Foutje bij IT-aanbesteding geen halszaak meer: menselijke maat terug bij IT-aanbestedingen – AG Connect (05-2022)

2021 – “Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps” Uitgeverij DeLex Amsterdam

Augustus 2019 – “Beoordelingscommissies bij IT-aanbestedingen” AG Connect

April 2018 – “IT aanbestedingen: veel kansen” AG Connect

Juli 2016 – “Tekst en commentaar Aanbestedingswet” Reed Business Information

December 2015 – “Leidt innovatiepartnerschap tot meer innovatie?” Tendernieuwsbrief

Juni 2016 – “Vernietiging van de onrechtmatig gegunde overeenkomst” Tijdschrift Aanbestedingsrecht

Oktober 2014 – “Verstandige inschrijver maakt interesse kenbaar”

Mei 2013 – “Rechter in Rotterdam oordeelt anders dan rechter in Den Haag”

Maart 2013 – “Kleine lettertjes hebben grote gevolgen”

Augustus 2012 – “Model K-verklaring ook bij nieuwe inschrijving op aanbesteding” Cobouw

December 2011 – “Verhoging van drempelbedragen geen verrassing” Cobouw

Mei 2010 – “Alsnog besluiten tot onderhandse gunning is in strijd met redelijkheid” Cobouw

Rechtsgebiedregister

Menno de Wijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

• Aanbestedingsrecht

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.