Opleiding en carrière

Jacco studeerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Eerder was hij werkzaam als jurist bij een ondernemersorganisatie in de periode 1996/1999. Hij is advocaat sinds 1999. Eerst als partner bij De Groen & Van Lint Advocaten te Sassenheim tot eind 2023. Sinds 2024 is dit kantoor samen gegaan met De Clercq en zet hij zijn praktijk aldaar als mede-partner voort. Jacco heeft ook de VBR-opleiding voor bouwrecht (civiel recht en bestuursrecht) gedaan.

Dagelijkse praktijk

Jacco is ervaren in procederen bij o.a. rechtbanken, gerechtshoven (ook de Ondernemingskamer), Raad van State, en arbitrage-instituten. Maar ook in geschilbeslechting zonder rechter, en het adviseren en contracteren. Wordt ook vaak betrokken bij bestuurlijke en ambtelijke overleggen met lokale overheden.

Selected cases

Bouwgeschil met meerdere aspecten

Bijstand van aannemer in afwikkeling bouwproject voor een bedrijfshal met kantoorpand. Geschillen met opdrachtgever en onderaannemers. Geschillen over gebreken, betalingen, meer- en minderwerk, en retentierecht. Na beslaglegging onder de opdrachtnemer en een deskundigenonderzoek werd uiteindelijk de lopende procedure bij de raad van arbitrage geschikt.

 

Projectontwikkeling met diverse conflicten

Advisering van ondernemer/ontwikkelaar over diversen ruimtelijke aspecten. Overleg met diverse betrokken overheden (zowel ambtelijk als ook bestuurlijk/politiek niveau). Overleg met andere belanghebbenden. Bijstand in bezwaar- en beroepsprocedures die door tegenstanders van het plan waren begonnen, tot en met de Raad van State. Uiteindelijk is het plan gerealiseerd zoals beoogd.

 

Ontruiming huurpand

Advisering van verhuurder aangaande een bedrijfspand. Wanbetalende huurder, en opzegging huurovereenkomst. Kort geding tot ontruiming. Geschil over onder andere het geldende huurregime. Na twee gewonnen procedures is alsnog een finale regeling getroffen met de gewezen huurder, waarbij uiteindelijk alle betalingsverplichtingen zijn nagekomen.

 

Handhaving bij overtreding bestemmingsplan

Advisering van een ondernemer en eigenaar van vastgoed, die geconfronteerd werd met verzoeken tot handhaving van het bestemmingsplan. Uiteindelijk kon via overgangsrechtelijke bepalingen handhavend optreden worden voorkomen, maar daarvoor was wel een uitspraak van de rechtbank nodig.

 

Aanbestedingsgeschil GWW-werk

Advisering en procederen voor een aannemer die tweede was geworden in een aanbesteding voor GWW-werk van een gemeente. De winnende aannemer voldeed echter niet aan alle eisen, en de toerekening van punten in het gehanteerde beoordelingsmethode van inschrijvingen was niet juist. In een kort-geding-procedure tussen alle betrokkenen werd de gemeente verboden om te gunnen aan de winnende aannemer, en uiteindelijk resulteerde dit in een gunning aan de tweede aannemer en werd het resultaat bereikt.

 

Nevenactiviteiten

Naast de advocatuur is Jacco ook maatschappelijk en bestuurlijk betrokken als bestuurslid, voorzitter en commissaris bij meerdere verenigingen en bedrijven. Onder andere sinds 2021 voorzitter van een gemeentelijk Ondernemersfonds.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Jacco de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Vastgoedrecht
  • Huurrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Arbeidsrecht

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.