Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

IT, IE & Privacy


Thuis in de dynamische digitale wereld

De snelle opkomst van nieuwe digitale technologieën leidt keer op keer tot complexe vragen en dilemma’s. De antwoorden zijn echter steeds minder vaak te vinden in onze (verouderde) wetgeving. IT-, IE- en privacyrecht heeft zich hierdoor inmiddels tot een cruciaal, maar complex rechtsdomein ontwikkeld. De Clercq wijst u graag de weg.

Social media, internetplatforms, interactieve televisie, apps, big data, 3D-printing, elektronisch patiëntendossier, ov-chipkaart, cloud computing, edge computing, blockchain, artificial intelligence, Internet of Things… Stuk voor stuk interessante (verzamelingen van) technologieën, die bijna even snel worden omarmd als geïntroduceerd. Al blijft dat niet zonder gevolgen.

Zo zien we een fundamentele verandering in de juridische verhoudingen tussen partijen die digitale technologie inzetten en partijen die er gebruik van maken of ermee worden geconfronteerd. Dat werpt een nieuw licht op traditionele juridische vraagstukken en vraagt om een andere invulling ervan. Zijn uw contracten met leveranciers bijvoorbeeld nog wel waterdicht? Hoe waarborgt u de continuïteit van uw onderneming bij cloud computing? Welke rechtsregels zijn van toepassing op elektronische transacties? Hoe gaat u om met de privacy van uw klanten, patiënten of (zieke) werknemers? En bij wie berusten de intellectuele eigendomsrechten op producten die zijn gemaakt door de inzet van artificial intelligence? Digitaal recht vormt in de informatiesamenleving dan ook een onmisbaar fundament voor u als ondernemer of bestuurder.

Focusgebieden

 • Opstellen, beoordelen, uitonderhandelen, aanpassen en beëindigen van ICT-contracten, zoals (agile) ontwikkelovereenkomsten, licentieovereenkomsten, verwerkersovereenkomsten en onderhoudsovereenkomsten (SLA’s);
 • Advies en juridische begeleiding bij outsourcingtrajecten;
 • Advies en procesvertegenwoordiging inzake ICT-geschillen en privacy-geschillen;
 • Begeleiden van procedures waarbij het handhaven van rechten van intellectuele eigendom centraal staan (zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten en handelsnaamrechten);
 • Implementatie van wet- en regelgeving (onder meer ter zake van databescherming, cybersecurity en de complexe regelgeving rondom eHealth en mHealth);
 • ICT-aanbestedingsprocedures;
 • Juridische aspecten van de nieuwste digitale technologieën, zoals blockchain, IoT en 3D-printing (rapid prototyping);
 • Vastleggen en beschermen van intellectuele eigendomsrechten en (her)structurering van IE-portefeuilles;
 • Contractuele en privacy-uitdagingen van cloud computing;
 • Escrow-regelingen voor het deponeren van software-broncodes;
 • Wet- en regelgeving omtrent e-commerce;
 • Pers- en reclamerecht, van onrechtmatige publicatie tot misleiding.

De Clercq biedt een unieke combinatie van het deponeren en bewaken van merken enerzijds en het eventueel procederen over merken als service anderzijds. Hierdoor hebben we slechts één serviceprovider nodig.

Arjen Spierings Legal Counsel

We zitten in een wereld die constant vernieuwt. Dankzij De Clercq blijven we toch vooroplopen.

Arjo Middelveld Algemeen Directeur

Onze aanpak

Binnen de sectie IT, IE & Privacy hebben we ons gespecialiseerd in de talrijke facetten van informatie- en communicatietechnologie. We voelen ons thuis in de dynamische digitale wereld. We volgen niet alleen de ontwikkelingen op de voet, we kijken vérder. Zo doorzien we sneller de impact van digitale innovaties op de samenleving en onderkennen we tijdig de juridische gevolgen van de toepassing en het gebruik ervan.

Door ons exclusief te focussen op het digitale domein, beschikken we over ongeëvenaarde expertise en waardevolle ervaring. We begrijpen bovendien waarmee u bezig bent. We kennen uw business en weten wat de markt én de wet van u vragen. En we kunnen u – ondernemer, producent, ontwikkelaar, licentiehouder of publieke instelling – haarfijn de weg wijzen in het labyrint van wetten en regels.

Niet voor niets is De Clercq al jarenlang de vaste sparringpartner van diverse vooraanstaande bedrijven en instellingen. Ook maken we regelmatig deel uit van projectteams van onze cliënten, bijvoorbeeld voor juridische ondersteuning bij een IT-aanbesteding of een outsourcingstraject.

De meeste juridische geschillen kunnen we voorkomen door u proactief te adviseren en te ondersteunen bij het opstellen van goede contracten en algemene voorwaarden. Ontstaat er toch een geschil, dan kan de gang naar de rechter vaak worden voorkomen door mediation of arbitrage. Komt het desondanks tot een gerechtelijke procedure? Dan kunt u uiteraard vertrouwen op onze brede proceservaring op het gebied van IT, IE & privacy.

Blogs in IT, IE & Privacy

Contactpersonen

Advocaat / Partner

Natascha van Duuren

Evenementen in IT, IE & Privacy