Bij het naderen van de 104 weken (einde wachttijd) kunnen allerlei vragen opspelen, want wat als de werknemer bijna hersteld is? Moet dan toch de WIA-procedure worden opgestart? Welke verplichtingen gelden eigenlijk voor een werkgever na de 104 weken? En kan het UWV – gelet op de lange wachttijden tegenwoordig – ook met terugwerkende kracht een loonsanctie opleggen? Ben je als werkgever verplicht in te gaan op een aanbod van een werknemer om andere taken op te pakken? En moet je de werknemer dan ook loon betalen?

Tijdens dit webinar praten arbeidsrechtadvocaten Laura Gringhuis en Sietske Bos u bij over de vraagstukken rondom de 104 weken arbeidsongeschiktheid. Daarbij komen in ieder geval de volgende zaken aan bod:

  • Wijzigen arbeidsomvang tijdens 104 weken arbeidsongeschiktheid
  • De WIA-aanvraag en loonsanctie
  • Verplichtingen na 104 weken
  • Wijzigen arbeidsomvang na 104 weken
  • Mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te beëindigen

Na afloop bent u goed op de hoogte van alles wat te maken heeft met de periode rondom de 104 weken arbeidsongeschiktheid. (Basis)kennis over de Wet Verbetering Poortwachter en re-integratieverplichtingen gedurende de 104 weken is een pré.

Zien wij u 21 november? Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Tot dan!