Opleiding

  • Beroepsopleiding Advocaten (2019-2022)
  • Rijksuniversiteit Groningen, Master Nederlands recht, specialisaties Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht en Strafrecht (2014-2016)
  • Rijksuniversiteit Groningen, Bachelor Rechtsgeleerdheid (2010-2014)

Carriere

Laura heeft tijdens haar studie al kennisgemaakt met de advocatuur door een bijbaan bij een advocatenkantoor in Groningen. Ook gaf zij juridisch advies bij een rechtswinkel. Na afronding van haar studie is Laura zich voornamelijk gaan focussen op het arbeidsrecht. Na bijna 5 jaar in het arbeidsrecht werkzaam te zijn geweest bij een advocatenkantoor in Utrecht, is zij in mei 2022 in dienst getreden bij De Clercq.

De dagelijkse praktijk

De dagelijkse praktijk van Laura bestaat uit het adviseren van voornamelijk werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht. Zowel het individueel ontslagrecht, disfunctioneren en (wijzigingen van) arbeidsvoorwaarden komen aan bod.  Daarnaast is Laura gespecialiseerd in de arbeidsongeschikte werknemer. Laura adviseert over re-integratieverplichtingen, (gedeeltelijke) beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid  en het sociaal zekerheidsrecht, zoals de WIA-uitkering en loonsanctie. Tot slot maakt medezeggenschap deel uit van haar praktijk. Zij adviseert en begeleidt zowel ondernemingsraden als bestuurders in allerhande trajecten en samenwerkingen.

Selected Cases

Ontslag op staande voet
Het adviseren en begeleiden van een werkgever in de aanpak en afwikkeling van een ontslag op staande voet.

Vervroegde IVA-uitkering
Namens werkgever heb ik een bezwaarprocedure gevoerd tegen de afwijzing van het UWV van een vervroegde IVA-uitkering. Dit heeft ertoe geleid dat de vervroegde IVA-uitkering met terugwerkende kracht alsnog is toegekend, wat de werkgever aanzienlijke kosten heeft bespaard.

Begeleiding re-integratietraject

Ik begeleid werkgevers in re-integratietrajecten, om er enerzijds voor te zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan en een loonsanctie wordt voorkomen en anderzijds om werknemers zo snel als mogelijk is, weer onderdeel van het arbeidsproces te laten zijn.

Hybride werkenregeling

Het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden bij de totstandkoming van een Hybride Werken regeling.

Arbobeleid

Het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden bij zijn rol bij de totstandkoming en inrichting van Arbobeleid, zoals de RI&E en de aanwijzing van preventiemedewerkers.

Nevenactiviteiten

  • Lidmaatschap Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten

Rechtsgebiedenregister

Laura Gringhuis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Arbeidsrecht

 

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.