Ziek tijdens vakantie

Uw werknemer is heerlijk aan het genieten van een vakantie in Italië. Helaas wordt zij tijdens deze vakantie ziek. De dagen waarop uw werknemer ziek is, tellen dan niet als vakantiedagen, tenzij u bent overeengekomen dat de eerste ziektedagen worden aangemerkt als vakantiedagen. Zij kan deze dagen in beginsel dus later opnieuw opnemen. Uw werknemer moet zich wel houden aan het verzuimprotocol dat binnen uw organisatie geldt. Ook moet zij zich op tijd ziekmelden vanaf haar vakantieadres.

Het is belangrijk om regels met betrekking tot deze situatie op te nemen in het verzuimprotocol. De volgende regels kunt u bijvoorbeeld opnemen:

  • De werknemer die ziek wordt tijdens vakantie moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever.
  • De werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop u hem kunt bereiken.
  • De werknemer moet zich in zijn vakantieplaats onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren. Denk hierbij aan documentatie over de diagnose, het advies en de prognose.
  • Wanneer de werknemer na afloop van zijn vakantie op medische gronden niet in staat is om terug te keren naar Nederland, dan moet hij ervoor zorgen dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen.
  • De werknemer moet zo snel mogelijk weer contact met u opnemen als hij weer in Nederland is, zodat u hem kunt laten oproepen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan uw werknemer opnieuw beoordelen en ook in kaart brengen in hoeverre dat iets betekent voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Let op: heeft uw organisatie een OR of personeelsvertegenwoordiging? Betrek deze dan bij het opstellen/wijzigen van het verzuimprotocol!

Vakantie tijdens ziekte

Ook zieke werknemers hebben het recht om vakantiedagen op te nemen wanneer zij dat willen. In sommige gevallen kan een vakantie juist goed zijn voor het herstel van de zieke werknemer. Er kunnen ook gevallen zijn waarin u twijfels hebt of het wel goed is als deze zieke werknemer op vakantie gaat. In dat geval kunt u uw bedrijfsarts om advies vragen. De bedrijfsarts kan dan beoordelen of de vakantie het herstel van de werknemer zou vertragen. Als dit niet het geval is, kunt u de vakantieaanvraag accepteren. Wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat het mogelijk wel het herstel van de werknemer in de weg staat, dan kunt u de vakantieaanvraag van de betreffende werknemer weigeren.

Een langdurig zieke werknemer mag ook vakantiedagen inzetten om even een rustpauze te nemen tijdens zijn of haar periode van re-integratieverplichtingen. Dit moet uiteraard in overleg met u als werkgever. Ook daarvoor kunt u eventueel advies inwinnen bij uw bedrijfsarts.

Wat moet u doen als uw werknemer zonder toestemming op vakantie gaat?

Wanneer uw zieke werknemer met vakantie gaat zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd, wordt u als werkgever niet in de gelegenheid gesteld om eventueel de bedrijfsarts om advies te vragen. Het is immers mogelijk dat de bedrijfsarts zou oordelen dat het voor de gezondheid van de werknemer niet goed is om op reis te gaan. Denk hierbij aan een werknemer met een burn-out die bijvoorbeeld een feestvakantie heeft geboekt op Ibiza. Als werkgever kunt (en moet!) u consequenties verbinden aan het zonder toestemming op vakantie gaan door de zieke werknemer.

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter bent u verplicht om uw werknemer te stimuleren om zich aan zijn re-integratieverplichtingen te houden. Doet u dit niet, dan riskeert u een loonsanctie van maximaal 1 jaar. In dat licht is het van belang dat u uw werknemer in ieder geval een officiële waarschuwing geeft waarbij u aangeeft dat u de volgende keer wanneer de werknemer zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen houdt gerechtigd bent om het loon stop te zetten. Het kan ook zijn dat – gelet op wat er eerder is voorgevallen of de ernst van de gevolgen voor de zieke werknemer – direct een loonstop op zijn plaats is.

Heeft u uw zieke werknemer al eerder een dergelijke waarschuwing gegeven? Dan is het mogelijk om meteen het loon stop te zetten, bijvoorbeeld tot het moment dat uw werknemer weer naar huis is teruggekeerd. Dit hangt wel af van de omstandigheden. In een uiterst geval is het ook mogelijk om uw werknemer op staande voet te ontslaan. Ontslag op staande voet is namelijk een zogenoemd ultimum remedium. U doet er goed aan om in dat geval even met ons te bellen. Een ontslag op staande voet luistert immers nauw.

Welk loon moet u doorbetalen voor de opgenomen vakantiedagen van de zieke werknemer?

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 december 2021 blijkt dat u de zieke werknemer 100% van het gebruikelijke loon door moet betalen tijdens zijn vakantie. Ook als u uw werknemer op dat moment 70% van het loon doorbetaalt tijdens ziekte.

Vragen?

Meer weten over dit onderwerp of vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op.

Henriëtte van Baalen, Advocaat en mediator Arbeid, medezeggenschap & Mediation

Sietske Bos, advocaat Arbeid, medezeggenschap & Mediation

Blogserie zieke werknemer

Deel 1: Zieke werknemer: wanneer wordt passende arbeid de bedongen arbeid?

Deel 2: Zieke werknemer: wat als uw werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie?

Deel 3: Zieke werknemer: geen arbeid, geen medische beperking, wel loon?!

Deel 4: Zieke werknemer: wat zijn de regels bij vakantie tijdens ziekte?