Het besluit om de WMCZ 2018 per 1 juli 2020 in werking te laten treden, is niet onverwachts. Al maanden wacht men op het Staatsblad, waarin de datum van inwerkingtreding zou worden bekend gemaakt. De timing is wellicht hoogst ongelukkig. Dit besluit zal in deze tijd van crisis gemakkelijk en waarschijnlijk aan de aandacht zijn ontsnapt. Toch heeft de invoering van de WMCZ 2018 belangrijke gevolgen en is een goede voorbereiding vereist.

Voor de wijzigingen die de WMCZ 2018 met zich brengt, verwijs ik u graag naar onze blogreeks:

Vragen?

Bent u als bestuurder en cliëntenraad al goed voorbereid? Wij kunnen ons voorstellen dat de voorbereiding in gang is gezet en nu wellicht even stagneert. Hulp of ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact op!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid & Medezeggenschap