whoa

Onlangs kopte de NOS “Niet failliet dankzij nieuwe wet, maar ‘te weinig ondernemers zijn op de hoogte’. Nieuwe wet, niet failliet? In mei schreven wij een blog dat de Tweede Kamer met de WHOA had ingestemd en onlangs informeerde mijn collega Tim de Vries u over de eerste WHOA-uitspraken. Graag verwijzen wij naar bijgevoegde infographic over de WHOA.

Uit de memorie van toelichting bij de wet volgt dat deze primair ziet op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die op zichzelf bezien nog levensvatbaar zijn. Het doel van deze wet is het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken. Bij dit proces zijn verschillende (rechts)personen betrokken. Uiteraard gaat het om de schuldenaar en de schuldeisers, maar ook de aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn. Tot slot regelt de wet ook de positie van de borgsteller.

Rechten schuldeiser

Indien een derde (waaronder begrepen een borgsteller) aansprakelijk is voor een schuld van de schuldenaar, behoudt de schuldeiser – ondanks het akkoord – zijn rechten tegen de borg. De rechten blijven in stand alsof geen akkoord tot stand gekomen is. De borg kan vervolgens voor het bedrag dat hij na homologatie van het akkoord voldoet aan de schuldeiser geen verhaal nemen op de schuldenaar. Dit is anders indien de schuldeiser door de betaling van de derde én de toegekende rechten onder het akkoord meer zou ontvangen dan zijn vordering bedraagt. In dat geval gaat het meerdere over naar de borgsteller. De situatie kan anders liggen indien andere rechtspersonen, die samen met de schuldenaar een groep vormen, zich borg hebben gesteld voor de nakoming van de vordering.

Het voorgaande betekent dat het treffen van een akkoord de oplossing kan vormen voor de schuldenaar zelf, doordat de schuldeiser wordt gedwongen een afslag te nemen op zijn vordering jegens de schuldenaar. De borgsteller ondervindt daarvan wel nadelige gevolgen nu hij de schuld volledig zal voldoen en daarbij geen of slechts gedeeltelijk verhaal kan halen bij de schuldenaar. De borgsteller dient dus waakzaam te zijn.

Eerder publiceerden wij al onze herstructureringstool. Voor deze tool hoeft u alleen de vragen te beantwoorden, de tips en aandachtspunten die op uw situatie van toepassing zijn verschijnen direct en bieden eerste handvatten om mee aan de slag te gaan. Bent u benieuwd naar de tips die voor u van toepassing zijn? Vul dan nu de tool in! Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Blogserie Herstructurering:

Deel 1: Het verschil tussen vaste en tijdelijke overeenkomsten

Deel 2: De WHOA en de borgsteller

Deel 3: De WHOA en medezeggenschap

Deel 4: Hoe om te gaan met de flexibele schil

Deel 5: De rol van de Raad van Commissarissen