Vragen?

De wettelijke vakantiedagen die werknemers hebben opgebouwd in 2022 komen bijna te vervallen. Als werkgever ben je verplicht om werknemers regelmatig te wijzen op de openstaande vakantiedagen en de vervaltermijn van hun wettelijke vakantiedagen. Je moet de werknemer daarbij echt stimuleren deze vakantiedagen op te nemen, anders kun je als werkgever geen beroep doen op de vervaltermijn hiervan. In dat geval loop je als werkgever het risico dat je het tegoed aan wettelijke vakantiedagen bij uitdiensttreding moet uitbetalen.

Wat nu als de werknemer onvoldoende vakantiedagen opneemt? Ga in elk geval met elkaar in gesprek daarover. Je kunt de werknemer niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer zelf. Wel kun (en moet) je de werknemer stimuleren om de vakantiedagen op te nemen, door bijvoorbeeld de werknemer daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen vakantiedagen op te nemen of door uit te leggen waarom af en toe vakantie nemen goed is voor de gezondheid. Leg deze gesprekken ook even per e-mail vast, zodat je kunt aantonen dat jij als werkgever in elk geval hebt voldaan aan jouw informatie- en stimuleringsplicht. Mocht je als werkgever de werknemer echt niet in de gelegenheid kunnen stellen om vakantiedagen op te nemen, dan kun je met elkaar een verlenging van de vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen afspreken.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Je leest meer over het vervallen en verjaren van vakantiedagen in onze blog Vakantiedagen: wanneer vervallen ze (bij ziekte)?

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op!

Renée Huijsmans, Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Sietske Bos, Advocaat Arbeidsrecht