Werkgever bepaalt

Het is de werkgever die bepaalt hoe een functie moet worden ingevuld en welke normen bij die functie horen. Daarbij bepaalt hij ook of een werknemer nog aan deze normen voldoet.

Wanneer de werkgever van mening is dat een werknemer een verbetertraject moet doorlopen en de inhoud van dit traject is gebaseerd op het functieprofiel van de werknemer, dan is de werknemer gehouden daaraan zijn medewerking te verlenen. Toont deze vervolgens geen zelfreflectie en blijft hij zich tegen het verbeterplan verzetten, dan kan dat leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Dit is door de kantonrechter Rotterdam nog eens bevestigd.

Wilt u meer weten over het opbouwen van een kansrijk dossier, leest u dan onze blog ‘In 7 stappen naar een kansrijk dossier’.

Heeft u vragen over het functioneren van uw werknemer of het moment en de wijze waarop een verbetertraject moet worden ingestoken, neemt u dan contact op met Renée Huijsmans of Sietske Bos op 071 – 581 53 00.