Heel logisch lijkt het niet dat iemand die volledig arbeidsongeschikt is en bijna met pensioen kan, het volle bedrag aan transitievergoeding ontvangt. Want deze is bedoeld om een werknemer weer aan werk te helpen, of om het inkomensverlies tijdens werkloosheid op te vangen. Iemand die volledig arbeidsongeschikt is, zal niet meer aan het werk gaan. Zeker niet als deze persoon ook nog eens bijna de AOW-leeftijd bereikt. De kantonrechter die een oordeel moest geven over de verschuldigdheid van de transitievergoeding aan een 64-jarige IVA-gerechtigde, meende dat 1/3e ervan volstond. Een opvallende uitspraak waar we al eerder over schreven.

Na het hoger beroep bij het Hof ’s-Hertogenbosch (zie onze blog) heeft ook de Hoge Raad zich nu over de hoogte van de transitievergoeding gebogen. De Hoge Raad volgt de redenering van het Hof: de werkgever moet de volledige transitievergoeding betalen. De wetgever is zich ervan bewust geweest dat een werknemer die kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd wordt ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding die hoger is dan het loon dat hij zou hebben ontvangen wanneer hij in dienst zou zijn gebleven. Er is daardoor geen (juridische) reden om de transitievergoeding voor werknemers die bijna met pensioen gaan ‘af te toppen’ tot het loon dat zij maximaal zouden verdienen tot aan de AOW-datum. Voor de kenners van de kantonrechtersformule: dit was tot 1 juli 2015 wel het geval.

Evenmin mag een rol spelen dat de werknemer een IVA-uitkering ontvangt.

Met deze uitspraak van de Hoge Raad in het achterhoofd, loont het de moeite om een afweging en berekening te maken voordat een werkgever de arbeidsovereenkomst met de bijna AOW-gerechtigde opzegt. Nadat de AOW-leeftijd is bereikt, is er geen verplichting om een vergoeding te betalen. Zaken om mee te wegen zijn onder meer het functioneren van de werknemer, de (bedrijfseconomische) noodzaak voor het ontslag, de loonsom tot aan de AOW-leeftijd en de hoogte van de transitievergoeding. Wij adviseren u graag bij het maken van de afweging.

Voor de werkgevers van zieke werknemers is er gelukkig een oplossing voor de transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen zij bij UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die betaald is na opzegging van de arbeidsovereenkomst met een langdurige zieke werknemer.

Kortom, juist bij oudere werknemers geldt de afweging ‘wel of niet opzeggen’. Eveneens geldt dat altijd een andere afspraak met de werknemer kan worden gemaakt en opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.