Wie adviseren wij?

Al jarenlang staat ons team diverse onderwijswerkgevers bij: zo zijn we vaste sparringpartner van onder andere universiteiten, overkoepelende onderwijsstichtingen (PO en VO) en regionale opleidingscentra. Maar ook individuele onderwijswerknemers, medezeggenschapsraden, leerlingen/studenten en hun ouders weten ons goed te vinden.

Waarover adviseren wij?

Met oog voor detail en de verschillende belangen in het speelveld, adviseren wij en staan wij onze cliënten bij op de volgende vlakken:

  • Arbeidskwesties in het bijzonder- en het openbaar onderwijs (individuele en collectieve ontslagen, afvloeiingsregelingen, arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, disfunctioneren, dossieropbouw etc.).
  • Het specifieke ambtenarenrecht als het gaat om openbaar onderwijs. Wij hebben specialisten op het gebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in huis. Zij kunnen u helpen bij alle voorbereidingen die nodig zijn voor de transitie naar het reguliere arbeidsrecht per 2020.
  • Het recht dat ziet op het onderwijsproces en haar deelnemers: toelating en verwijdering, toetsing en examinering, leerplicht, passend onderwijs etc.
  • Medezeggenschapskwesties (MR, GMR OPR).
  • Good governance (intern en extern toezicht/verantwoording onderwijsbestuur).
  • Rechtsvormen, fusies en samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen.
  • Privacy-vraagstukken (o.a. AVG-problematiek).
  • Mediation om verdere juridisering te voorkomen.

De specialisten

Zoekt u naar gedreven, kundige specialisten voor onderwijsvraagstukken, die een persoonlijke en vooral praktische aanpak voorstaan? Dan stellen wij ons graag aan u voor.

Henriëtte van Baalen, Caroline Mehlem en Renée Huijsmans vormen het onderwijsrechtteam van De Clercq. Heeft u vragen of bent u op zoek naar een sparringpartner? Neem dan vooral contact met ons op! Wij komen graag langs voor een kennismaking.

Vragen?

 

Renée Huijsmans          Henriëtte van Baalen

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen of Renée Huijsmans, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation