Overwegingen

Op dit moment is de vraag of rechtspersoonlijkheid voor robots wenselijk is slechts voor een zeer beperkt aantal robots relevant. Het gaat namelijk om robots die autonoom opereren en die sociale en economische functies verrichten. Het al niet lang meer duren voordat deze vraag voor een grotere groep robots geldt. De haast die Europa nu lijkt te maken, is dan ook terecht.

  • In de nabije toekomst zullen tal van robots in onze samenleving worden geïntegreerd, waarbij niet zo eenvoudig vast te stellen is welk mens of bedrijf “achter de robot zit”. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie. Alleen al uit oogpunt van transparantie dient hier duidelijkheid over te worden verschaft.
  • De vraag is bovendien wie juridische verantwoordelijkheid kan dragen voor het handelen (of nalaten) van deze robot. Deze vraag zal met name relevant zijn voor robots die autonoom opereren en sociale en economische functies verrichten.
  • De beantwoording van deze vraag is complex en is niet alleen een juridische vraag, maar veeleer een morele en ethische vraag.
  • De vraag is echter of het toekennen van rechtspersoonlijkheid de enige wijze is om de vraag naar juridische verantwoordelijkheid voor het handelen of nalaten van de robot te beantwoorden.
  • Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van robotica, is het terecht dat de Europese Unie heeft aangegeven haast te willen maken met het identificeren van mogelijke lacunes in huidige veiligheids- en aansprakelijkheidskaders. Of zij, gezien de brede complexiteit van deze vraag, ook een uitspraak zal doen over de wenselijkheid van rechtspersoonlijkheid van robots is nog maar zeer de vraag.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.

Ook verschenen in deze blogserie:

Deel 1: Achtergrond en stand van zaken

Deel 2: Is rechtspersoonlijkheid voor robots wenselijk?

Deel 3: Kan een robot in ons rechtstelsel worden gelijkgesteld met rechtspersonen?